Terytorium Solecznik się poszerzy


Kościół w Solecznikach
Rada samorządu rejonu solecznickiego zatwierdziła plan poszerzenia terytorium miasta Soleczniki.
Przez 37 lat istnienia Solecznik zaszły w nim zmiany ekonomiczne, socjalne i polityczne, które spowodowały potrzebę poszerzenia terytorium miasta.  

W ramach jego obecnych granic nie ma miejsca dla dalszego rozwoju, a niektóre ulice, na przykład: Eiszyszska, Budowlana, Dzuków należą do terytorium wiejskiego. 

W 2009 roku przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców Solecznik w sprawie zmiany granic terytorium miasta. Aż 322 z 343 (93,9 proc.) respondentów opowiedziało się za.  

Irena Kołosowska, rej. solecznicki