Tegoroczne wyniki matury


Fot. wilnoteka.lt
Zostały opublikowane wyniki tegorocznej matury. Najtrudniejszy był egzamin z informatyki. Egzaminu z tego przedmiotu nie zdała prawie jedna piąta maturzystów.
W poniedziałek opublikowano wyniki matury z chemii oraz fizyki. Na maturę z chemii zdecydowało się 3099 osób, z czego 97,8 % otrzymało wyniki pozytywne. Maksymalną ilość punktów uzyskało 25 osób (0,81 proc).

Według Narodowego Centrum Egzaminacyjnego do matury z fizyki przystąpiło 2910 osób. Egzamin zdało 94,09 proc. uczniów. Najwyzszą liczbę punktów otrzymało 1,51 proc., czyli 44 osoby.

Egzamin z historii zdało 95,55 proc. z 15196 przystępujących. Maksymalną liczbę punktów otrzymało 47 uczniów.

Do matury z matematyki przystąpiło 15139 kandydatów. Zdało 93,37 proc, z czego 393 uczniów otrzymało najwyższą liczbę punktów.

Maturę z informatyki zdawało 2328 osób, z których zdało 1919, czyli 82,43 proc. Maksymalną liczbę punktów otrzymało 56 zdających, co stanowi 2,41 proc.

W środę zostały też opublikowane wyniki z matury z biologii oraz języka obcego (rosyjskiego). Liczba osób przystępujących do egzmainu z biologii w tym roku wynosiła 7894, z czego 95,25 proc. zdało. Maksymalną liczbę punktów zdobyło 0,61 proc., czyli 48 osób.

Język rosyjski był zdawany przez 2385 osób. 99,41 proc. nie miało większych trudności podczas tego egzaminu.Największą liczbę punktów zdobyło 1,38 proc. zdających.

Na podstawie: BNS, NEC.lt