Tegoroczna olimpiada polonistyczna – przez internet


Fot. Wilnoteka.lt
Trwają eliminacje republikańskie XXXI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Do sprawdzianu pisemnego przystąpiło 21 uczniów. W tym roku Olimpiada przebiega w nietypowy sposób. Zarówno dzisiejsze eliminacje pisemne, jak i jutrzejsze ustne dobywają się przez internet.

„Uczniowie musieli włożyć dużo wysiłku, przygotowując się do tego etapu eliminacji, przygotować dwa tematy  z literatury i z wiedzy o języku. Nie chcieliśmy, żeby ta praca poszła na marne, dlatego postanowiliśmy, że mimo ograniczeń, jakie obecnie mamy, olimpiada się odbędzie”  powiedziała Wilnotece przewodnicząca komisji sprawdzającej dr Barbara Dwilewicz.

Część pisemną uczniowie wykonali w domu. Ich prace zostaną zakodowane i dopiero wtedy komisja zabierze się do sprawdzania. „Niektórzy sceptycznie oceniają fakt, że uczniowie piszą w domu. Twierdzą, że stwarza to okazję korzystania z różnych dodatkowych źródeł. Jednak obecnie są możliwości sprawdzenia, czy piszący nie korzystał na przykład z internetu. To da się zauważyć” – mówi B. Dwilewicz.

„Oczywiście w tym roku decydujące znaczenie będzie miała odpowiedź ustna. Dopiero ona pokaże, jak głęboką wiedzę ma uczeń” – dodaje przewodnicząca komisji. Do części ustnej przystąpią wszystkie 21 osób. Będzie się ona odbywała we czwartek, za pomocą Skyp’a.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego obchodzi w tym roku półwiecze. Niestety eliminacje centralne, które miały się odbyć na początku kwietnia w Warszawie, ze względu na kwarantannę spowodowaną koronawirusem, zostały odwołane. W tej sytuacji wszyscy uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, uzyskują jednocześnie tytuł finalisty i otrzymają zaświadczenie według wzoru określonego przez MEN. Ten tytuł otrzyma też dziesięcioro najlepszych zawodników z Litwy.

„Z prawdziwym żalem odwołujemy zawody finałowe jubileuszowej, L Olimpiady Polonistycznej. Mieliśmy wielką nadzieję na wyjątkowo uroczyste przeprowadzenie tegorocznych zawodów, organizację dodatkowych wydarzeń, spotkań itp. Nie mamy jednak wpływu na obecną sytuację. Decyzje dotyczące uroczystego zakończenia Olimpiady podejmiemy w późniejszym terminie (…)” – napisał w specjalnym oświadczeniu przewodniczący OLiJP dr hab. Tomasz Chachulski.

Oto tegoroczne tematy prac pisemnych:

Tematy rozprawek

1. Czy twórczość polskich noblistów pozwala Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie wartości mają istotne znaczenie w życiu człowieka? Rozważ problem na wybranych przykładach.
2. „Fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy” (O. Tokarczuk). Przywołaj i omów dzieła literackie oraz inne teksty kultury, dzięki którym Twoja wiedza o świecie (historii, losach ludzkich itp.) stała się bogatsza, głębsza i bardziej prawdziwa.
3. „Chwytliwe moje oczy, dużoście widziały/ Krajów i miast, i wysp, i oceanów” (Cz. Miłosz). Wrażenia z podróży jako motyw literacki. Rozwiń ten temat na przykładach z literatury.


Interpretacja tekstów literackich:

4. Interpretacja wiersza Czesława Miłosza „Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II”.
5. Interpretacja porównawcza fragmentów poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” i powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”.
6. Interpretacja porównawcza fragmentu noweli Henryka Sienkiewicza „Sachem” i wiersza Wisławy Szymborskiej „Akrobata”.

Na podstawie: Inf.wł., olijp.pl