Techniki artystyczne w terapii wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania


Fot. na podstawie facebook.com
Centrum Kultury i Duchowości w Wilnie zaprasza logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studentów, rodziców oraz inne osoby zainteresowane pracą z dziećmi oraz osobami dorosłymi na seminarium i warsztaty online z użyciem technik logopedycznych, psychologiczno-pedagogicznych i artystycznych. Warsztaty odbędą się online 14–30 września br. W specjalnie w tym celu stworzonej grupie (zamkniętej) na Facebook’u będą umieszczane artykuły, filmiki, animacje i grafika dotyczące wyżej podanych tematów.
Proponują 6 modułów związanych z terapią wad i zaburzeń mowy, czytania bądź pisania:
  • Moduł 1- Od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego(rozwój ruchu, mowy i ciekawości dziecka, zabawa i wokalizacja pierwszych samogłosek, stymulacja dźwiękami, zabawy z nazywaniem, komunikacja totalna (obrazek, gest, litera, dźwięk, propozycje zabaw).
  • Moduł 2 - Słyszenie otoczenia, słuch fonematyczny – trening oddechowy (fizjologia oddychania, piramida oddechowa: procesy fizjologiczne +głos +intelekt +emocje, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne w różnych pozycjach, mowa bezdźwięczna, słuch fonematyczny, pomoce do terapii słuchu).
  • Moduł 3 - Stymulacja rozwoju mowy u dzieci z Zespołem Downa(charakterystyka okresów rozwojowych dziecka, zaburzenia w rozwoju mowy, kształcenie percepcji wzrokowej, słuchowej i ruchowej, rola muzyki i tańca, współpraca z rodzicami).
  • Moduł 4 - Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mowy.(diagnozowanie jąkania i giełkotu, rytmizacja mowy –desensytyzacja, desensybilizacja -eliminowanie lęku poprzez zastąpienie go stanem relaksu- odwrażliwianie poprzez odwrócenie uwagi na coś przyjemnego, nagrania, scenariusze terapeutyczne, muzykodrama jako forma symulacji kontaktów interpersonalnych).
  • Moduł 5 - Mózgowe porażenie dziecięce – terapia ręki a rozwój mowy (koordynacja oko-ręka, napięcie mięśniowe a mała motoryka, wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki, masaż sensoryczny rąk, rozwój chwytu pisarskiego, muzyka w terapii MPDz, wspomaganie w tworzeniu mowy werbalnej i niewerbalnej).
  • Moduł 6 – Terapia dzieci, które nie mówią – Autyzm i mutyzm.(zaburzenia u dzieci z grupy ryzyka z powodu urodzeń z niedotlenieniem, wcześniactwa, dzieci z mutyzmem wybiórczym i ASD (ang. autism spectrum disorder)- spektrum zaburzeń autystycznych z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji, współpraca z rodzicami, nagrania zajęć terapeutycznych).
Seminarium oraz warsztaty poprowadzi Władysław Pitak z Koszalina (Polska) – specjalista w zakresie pedagogiki kultury, logopedii, muzykoterapii i wychowania muzycznego, sztuki aktorskiej i reżyserii, który z racji wykształcenia i długoletniej praktyki gwarantuje uczestnikom wysoki poziom merytoryczny, a także prezentowanie wiedzy w sposób jasny i przystępny, przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów naukowych i pomocniczych (filmy, animacje, instrumenty muzyczne, materiały plastyczne).

Informacja oraz rejestracja: Monika, tel. 8 647 32833, e-mail: info@vilniauskdc.eu

Rejestrując się, proszą podać: imię nazwisko, nazwę użytkownika Facebook oraz swój e-mail.

Techniki artystyczne w terapii wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania
Warsztaty online
14–30 września br.
Data: 
14.09.2020 - 10:30 - 22.09.2020 - 10:30