Taryfy "zielonej energii"


Elektrownie wiatrowe przyszłością energetyki, fot. www.wilnoteka.lt
Duże firmy - producenci "zielonej energii" - nie są zadowalone z cen, jakie chce zatwierdzić Państwowa Komisja ds. Cen. W ich opinii proponowane taryfy są zbyt niskie, by mogły się opłacić projekty inwestycyjne. Nowe taryfy cenowe opłacają się małym firmom z "zielonej" branży energetycznej.
Obecnie producenci energii, chcąc sprzedać energię elektryczną według cen ustalonych przez Komisję, nie będą mogli korzystać z pomocy unijnej. Jeżeli będą korzystali ze środków unijnych, energię można będzie sprzedać tylko na giełdzie. Nowe taryfy są zatwierdzane po tym, gdy w kwietniu ubiegłego roku przyjęto Ustawę o produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Podstawowym założeniem było zmniejszenie uzależnienia się od paliw kopalnych, a w szczególności od rosyjskiego gazu.

Komisja proponuje, by najwyższa taryfa stosowana była dla farm wiatrowych o mocy do 30 kW - 0,37 lita za 1 kilowatogodzinę. Natomiast większe farmy wiatrowe - od 30 do 350 kW - sprzedawałyby energię nie drożej niż 0,36 lita za kilowatogodzinę, a elektrownie wiatrowe o mocy ponad 350 kW - do 0,28 lita za kilowatgodzinę. W ubiegłym roku nie było zróżnicowania cen w zależności od mocy farm i wynosiła ona 0,3 lita za kilowatogodzinę.

Szacuje się, że do 2020 r. zródła energii odnawialnej w ostatecznym sektorze zużycia energii na Litwie będą stanowiły około 23 procent.

Termin "zielona energia" odnosi się do przyjaznych środowisku źródeł energii, których cechą charakterystyczną jest odnawialność oraz brak zanieczyszczenia środowiska lub znikome zanieczyszczenie środowiska podczas całego procesu wytwarzania z ich udziałem energii elektrycznej.

Odnawialne źródła energii - to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię: wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.

Na podstawie: bns.pl, ekoportal.pl

Komentarze

#1 Wiatraki wytwarzaja fale

Wiatraki wytwarzaja fale dzwiekowe o niskiej czestotliwosci, nieslyszalne dla czlowieka, ktore maja ujemny wplyw na psychike. Moze tylko to komus na reke.

#2 W Niemczech te wiatraki

W Niemczech te wiatraki zabijaja ptaki.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.