Targi edukacyjne: Zapraszamy do Polski na studia!


Fot. wilnoteka.lt
„Studia w Polsce – sukces w zasięgu ręki!” – pod takim hasłem promowane jest w tym roku polskie szkolnictwo wyższe na odbywających się w dniach 8–10 lutego w Wilnie, w Centrum Wystaw i Konferencji Litexpo międzynarodowych targach edukacyjnych „Studijos 2018”. Polska uczestniczy w nich już po raz szósty, przedstawiając kuszącą ofertę. W sumie w targach biorą udział przedstawiciele aż 17 państw.


„Mamy w Polsce ponad 70 tys. studentów z zagranicy, co znaczy, że jesteśmy doceniani przez naszych sąsiadów jako miejsce studiów. Do wysokiego poziomu studiów dochodzi również to, że w Polsce nie ma tak wysokich kosztów utrzymania jak w niektórych krajach bardziej na Zachód. Dla osób z Litwy – Litwinów, Polaków z Litwy – jest to miejsce przyjazne, dlatego że znają kulturę, język, obyczaje. Opłaty za studia też nie są zbyt wysokie, jeżeli się akurat za nie płaci... Oprócz tego mają niedaleko do domu, jakby co, mogą sprowadzić swoich przyjaciół z wizytą. Tak więc zapraszamy do Polski na studia” – powiedziała podczas otwarcia polskiego stoiska na targach „Studijos 2018” ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Polska uczestniczy w targach edukacyjnych w Wilnie po raz szósty. Na polskim stoisku przedstawione są: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, obejmująca wszystkie uczelnie poznańskie inicjatywa „Study in Poznań”. Zaprezentowana została również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA – nowo powołana instytucja, do której obowiązków należy m.in. wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej oraz upowszechnianie informacji o polskim szkolnictwie wyższym.

„Promujemy polskie uczelnie nie tylko wśród Polonii, ale także wśród kandydatów z polskich szkół na Litwie i Litwinów. Wspieramy polskie uczelnie w ściąganiu studentów, w pokazywaniu jak atrakcyjną ofertą edukacyjną jest Polska i polskie szkoły wyższe. Drugą rzeczą jest to, co robi NAWA jako agencja stypendialna. Przygotowaliśmy ogromny zestaw stypendiów dla naukowców, doktorantów, którzy szukają wiedzy za granicą Polski, ale także tych, którzy chcą przyjeżdżać do Polski” – powiedziała dla Wilnoteki Anna Chylak, kierownik komunikacji i promocji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

Stoisko polskich uczelni na targach przygotował Instytut Polski w Wilnie oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

W dniu otwarcia targów edukacyjnych, we czwartek, 8 lutego na stronie agencji nawa.gov.pl ruszyła rekrutacja na studia w Polsce ze stypendium rządu polskiego. À propos, od stycznia bieżącego roku stypendia rządu polskiego będą wynosiły 1250 złotych – zarówno dla przyszłych studentów, jak też tych kontynuujących obecnie naukę. We czwartek w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie, na którym przedstawicielki NAWA opowiedziały o nowościach rekrutacji na studia w Polsce, zaś reprezentanci polskich uczelni przedstawili swoją ofertę.

Po raz kolejny podczas targów edukacyjnych swoje stoisko ma Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnia zaprasza na studia w języku polskim na kierunkach ekonomia (I i II stopnia), europeistyka (I stopnia) oraz informatyka (I stopnia). 

„Naszym atutem jest to, że kształcimy w języku polskim. Od przyszłego roku akademickiego studia będą miały więcej praktycznych aspektów – studenci będą mieli większą liczbę praktyk, aż 3 miesiące w czasie całych studiów. Oprócz tego, więcej przedmiotów będzie wykładanych przez wykładowców, którzy mają doświadczenie praktyczne zawodowe zdobyte poza uczelnią” – powiedziała dr hab. Mieczysława Zdanowicz, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. Dodała, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy wymagają od absolwentów uczelni doświadczenia zawodowego.

Targi edukacyjne to zawsze mnóstwo ofert i propozycji. Decyzja, który kierunek studiów wybrać, należy jednak do młodych, zdolnych i ambitnych.  


Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina