Tablice świetlne liczą rowerzystów


Fot. madeinvilnius.lt
W Wilnie zainstalowano trzy tablice świetlne, które rejestrują przejeżdżających ścieżką rowerową cyklistów. Pojawiły się przy al. Giedymina oraz ul. Žvejų i Upės. Tablice umieszczono w miejscach, w których dostrzegalny jest wzmożony ruch rowerowy, zostały jednak zamontowane tak, by były widoczne również dla kierowców.

Podobna praktyka obowiązuje również w innych miastach Europy. Tego rodzaju tablice nie tylko pomagają uzyskać dane o tym, ilu rowerzystów przejeżdża na określonym odcinku, ale mają zachęcić również innych do korzystania z tego ekologicznego środka transportu.

W ostatnich latach w Wilnie stopniowo likwidowane są stare pasy rowerowe na chodnikach – dzieliły dość wąskie chodniki na pół i nierzadko powodowały sytuacje konfliktowe pomiędzy rowerzystami a pieszymi. Takowe pasy w pierwszej kolejności zostały zlikwidowane przy ul. Pilies (Zamkowej), gdzie dużo jest pieszych i turystów, jak również – przy ul. A. Goštauto (A. Gasztołda) i Rūdninkų (Rudnickiej), w tym roku planowane jest wytarcie lub zamalowanie kolejnych prawie 10 km starych pasów rowerowych na chodnikach.

Zamiast nich natomiast wszędzie tam, gdzie jest to możliwe (np. przy al. Laisvės, ul. Justiniškių), urządzane są nowe asfaltowane ścieżki rowerowe, zaś na ulicach o szczególnie wolnym ruchu – a takich jest większość na starówce – rowerzyści mają prawo poruszać się jezdnią lub z pieszymi. W najbliższych planach – zlikwidowanie pasów rowerowych na chodnikach przy ul. Vokiečių (Niemieckiej), którymi codziennie uczęszcza szczególnie wielu miłośników jednośladów. Cykliści będą mogli poruszać się ulicą, która oznakowana jest znakiem ulicy przyjaznej dla rowerzystów.

Na wileńskiej mapie ścieżek rowerowych pojawiają się również tak potrzebne połączenia ścieżek, których do tej pory brakowało: nowa ścieżka w Justyniszkach – połączenie z al. Laisvės – stanie się częścią ogólnego systemu dróg rowerowych i połączy się z nową ścieżką przy ul. T. Narbuto (jej projektowanie dobiega końca), która zostanie wybudowana w przyszłym roku. Planowane jest również zaprojektowanie pozostałego połączenia pomiędzy ulicami Rygos i Gabijos, które do budowanej obecnie ścieżki podłączy rowerzystów z Poszyłajć. Będą to główne połączenia rowerowe na północnym-zachodzie Wilna.

W czerwcu oddano do użytku 1,5-kilometrową ścieżkę rowerową przy ul. P. Vileišio – od Mostu Šilo do ul. Antakalnio 120 (ronda na Antokolu).

W maju odbyła się oficjalna prezentacja „Zakola Biruty” („Birutės vingis”) – nowej dwukilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej na Zwierzyńcu.

Budowane i porządkowane są drogi rowerowe przy ulicach Architektų, Oslo, Žarijų, Kairėnų, skwerze Šeškinės (Dūkštų).

W bieżącym roku w planach stołecznego samorządu jest uporządkowanie około 30 km ścieżek rowerowych, tj. trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym oraz ustawienie 1,5 tys. stojaków rowerowych. Wartość tegorocznych inwestycji w poprawę infrastruktury dla cyklistów i części ścieżek dla pieszych to ponad 4 mln euro.

Na podstawie: vilnius.lt, madeinvilnius.lt