Szlak kulturalny „Romanico XXI” przybliża historię krajów bałtyckich dla całej Europy


Fot. organizatorów
Delegacja Ambasady Kulturalnej Nagród Odrodzenia, która liczyła 75 osób, którą przewodniczył książę Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce oraz Don Eduardo de Ocampo - dyrektor relacji miedzynarodowych tego to projektu złożyli dzisiaj w wileńskich Ponarach hołd ofiarom totalitaryzmu, które tutaj straciły swoje życie, tak jak i w wielu innych miejscach w Europie wschodniej.W tej wyprawie przez kraje bałtyckie misją tej ambasady jest stworzenie więzi przyjaźni z miejscami pamięci historycznej i instytucjami Litwy, Łotwy i Estonii z całą Europą, w celu uprzytomnienia rzeczywistości horroru II wojny światowej i sowieckiego komunizmu dla uczni z szkół średnich, gimnazium i liceum  w formie podróży studiów edukacyjnych. Nowy sposób, który przybliży młodym pokoleniom historię Europy, która wymyka im się z dystansu pokoleniowego. APTCE, czyli stowarzyszenie odpowiedzialne za tradycje kultury europejskiej zaprosiło do współpracy muzeum pamięci w Ponarach, muzeum ofiar |Ludobójstwa w Wilnie oraz lokalne firmy, instytucje publiczne i osoby zainteresowane aby pomogły w budowie sieci partnerów, wśród których wyróżnia się Muzeum Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz Birkenau, z którym w tym roku rozpoczyna wystawę edukacyjną, objazdową w 50 miastach Hiszpański.

Grupę po Wilnie oprowadzał przewodnik Adam Sipowicz, który zapoznawał Ambasadorów stowarzyszenia z historią Wilna na różnych etapach historii tego miasta.

Tak jak mówił Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce – żyjemy w czasach kruchych dla Europy, kiedy łatwo jest zatracić granicę między człowieczeństwem i bestialstwem z powodu idei populistycznych na świecie.

Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce pochodzi ze starego rodu rycerskiego mającego swoją siedzibę od początku  XIII w. w Kastylii. Od tegoczasu w rodzinie znajduje się nieprzerwanie tytuł książęcy nadany przez cesarza Baudouina I. Jego zamek jest siedzibą  organizacji „Stowarzyszenia Dla Tradycji i Kultury Europejskiej APTCE”, której Ksiaze Enrique de Villamor przewodniczy. Zajmuje się ona między innymi  zabieganiem o ochronę zabytkowych budowli oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wspólnych międzynarodowych projektów, polegających na wspólnych ekspedycjach historycznych młodzieży. Enrique de Villamor współpracuje z młodzieżą z Hiszpanii, Polski, Francji oraz szkołami z tych krajów i też zaprasza do wspolpracy szkoly z Litwy , Łotwy i Estonii,  jest on również inicjatorem zakładania tematycznych szlaków historycznych, które wpływają na rozwój turystyki. Organizuje podróże studyjne młodzieży hiszpańskiej do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii  i przybliża im historię  krajach europejskich. Z jego inicjatywy młodzież między innymi zwiedzała Litwę, Łotwę i Estonię.  Projekt „Nagroda Odrodzenia” polega na budowaniu mostów między odległymi rejonami na bazie wspólnych doświadczeń historycznych lub kulturowych. Powstaje w ten sposób nowa „nieoczywista”, z punktu widzenia tradycyjnego ruchu turystycznego, trasa. Wszystkie powstałe w Europie trasy łączą się w Europejski Szlak Kulturowy „Romanico XXI”. Podczas wizyty będzie omawiana równie możliwość nawiązania współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją turystyki.

W 2015 rok Książę Enrique de Villamor został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską i również w 2018 Krzyż Kawalerski Order Zaslugi Polski przez Prezydenta R. Polska Pan Andrzej Duda. Swój sentyment do Polski i niezwykły szacunek dla naszej historii zaszczepiła w nim  żona Grażyna.To dla niej nauczył się mówić po polsku.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji