Szkolenie EFHR w Międzynarodowym Centrum Inicjatyw Obywatelskich „Nasz Dom”


Fot. EFHR
21 czerwca br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przeprowadziła bezpłatne szkolenie na temat „Mowa nienawiści w cyberprzestrzeni przeciwko wolności słowa”. Szkolenie odbyło się w białoruskiej organizacji społecznej - Międzynarodowym Centrum Inicjatyw Obywatelskich „Nasz dom”.

Szkolenie prowadził prawnik Leszek Jankowski. Prawnik opowiedział o działalności fundacji, podzielił się informacją o mowie nienawiści, jak ją rozpoznać, omówił przypadki mowy nienawiści na Litwie i jak regulamin prawny działa w praktyce. Przedstawiciel EFHR wspomniał o osiągnięciach w tej dziedzinie - obecnie Fundacja złożyła ponad 600 oświadczeń do instytucji prawnych, wygrała ponad 50 spraw.

Podczas szkolenia poruszono również temat dyskryminacji. Dyskutowano o dyskryminacji mężczyzn i kobiet w miejscu pracy, omówiono też aspekty dyskryminacji na tle rasowym i aspekty dyskryminacji mniejszości narodowych. Pracownicy EFHR i wolontariusze aktywnie monitorują ogłoszenia o pracę. Ogłoszenia, w których występuje nieodpowiednia treść są wysyłane do Służby Kontroli Równych Możliwości, która rozpatruje zażalenia zgodnie z ustalonym porządkiem.

Pod koniec szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania bezpłatnej porady prawnej. Słuchacze byli zainteresowani wyzwaniami związanymi z łamaniem praw człowieka i najczęściej powtarzającymi się naruszeniami.

EFHR pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i ma nadzieję, że niniejsze szkolenie było naprawdę przydatne. EFHR organizuje liczne cykle szkoleniowe, podczas których eksperci z odpowiednich dziedzin omawiają różne kwestie prawne, dzielą się swoimi doświadczeniami i wynikami badań z uczestnikami szkoleń.

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami prowadzonymi przez EFHR w miejscu pracy bądź w placówce edukacyjnej zapraszamy do kontaktu drogą mailową (mokymai@efhr.eu) lub telefoniczną (+370 691 50 822).

Więcej informacji o dotychczas przeprowadzonych szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej EFHR. Następne szkolenie o mowie nienawiści odbędzie się 29 czerwca br. o godz. 10 w Ośrodku Usług Społecznych w Czarnym Borze (ul. Draugystės 2, wieś Valčiūnai).

EFHR
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji