Szkolenia dla nauczycieli „Orły nie wchodzą po schodach” ponownie w Wilnie


Fot. organizatorów
25–28 czerwca po raz kolejny w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się szkolenia dla nauczycieli. Organizatorem i pomysłodawcą już czwartej edycji szkoleń jest Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” przy finansowaniu Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Opiekę merytoryczną nad zajęciami sprawuje dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która także prowadzi część warsztatów.

Mottem corocznych szkoleń, zbiegających się z początkiem wakacji, jest zdanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po schodach”. Motto stanowi metaforę uczniów zdolnych, którzy często dochodzą do wiedzy na swój własny, wyjątkowy sposób, odbiegający od oczekiwań rodziców i pedagogów. Motto to ukierunkowuje dobór tematów, każdorazowo innych, niepowtarzalnych i dedykowanych nauczycielom polskich szkół na Litwie.

Tegoroczne szkolenia koncentrują się na trzech problemach.

Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia dotyczące procesu uczenia się oraz aktywizowania i motywowania uczniów. Uczestnicy mogą dowiedzieć się jakie są style i strategie uczenia się, jak je rozpoznawać i wykorzystywać w pracy z uczniami a także poznają szereg metod aktywizujących, możliwych do wykorzystania na ich własnych przedmiotach.

Warsztaty drugie są poświęcone grafice komputerowej. Nauczyciele nabywają szereg umiejętności związanych z wykorzystaniem w procesie dydaktycznym otwartych narzędzi graficznych, w tym uczą się jak obrabiać cyfrowo zdjęcia, tworzyć krzyżówki, filmy czy chmury wyrazów. Poznane narzędzia mogą pomagać im zarówno w projektowaniu atrakcyjnych lekcji, jak też mogą być wykorzystywane w pracy organizacyjnej na rzecz szkoły. Zajęcia są prowadzone przez dr Marię Trzcińską-Król z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – doświadczonego pedagoga i grafika komputerowego.

Trzeci temat warsztatów poświęcony jest metodyce pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie w edukacji wczesnoszkolnej. Tu pedagodzy mogą odświeżyć wiedzę na temat procesów rozwojowych związanych ze skutecznym nauczaniem matematyki a także poznać sposoby rozpoznawania wysokiego poziomu zdolności matematycznych swoich uczniów i metody wspierania rozwoju tego potencjału. Ten moduł prowadzi mgr Ewa Tworek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i terapeutka ze Szkoły Podstawowej nr 28 Sióstr Felicjanek w Warszawie.

Na zakończenie szkoleń nauczyciele otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie oraz upominek książkowy, zgody z tematyką szkolenia.

Szkolenia te od początku cieszą się ogromną popularnością, gdyż bazują na nowoczesnych metodach pracy, odnoszą się do ważnych dydaktycznie i społecznie problemów a także dają bardzo dużo praktycznych umiejętności.

W 2015 roku, kiedy Forum Przedsiębiorczości Polskiej Korona zorganizowało pilotażowo pierwsze warsztaty z tego cyklu, była zaplanowana jedna 20 osobowa grupa, jednak zarejestrowało się ponad 40 osób chętnych. Tak wysoka aktywność wskazała potrzebę tego typu szkoleń. W kolejnych edycjach(w latach 2017 i 2018) ilość chętnych wzrastała o ok. 70% każdego roku. W tym roku odbyły się 2 sesje po 3 grupy. W procesie rejestracji ilość chętnych znacznie przewyższyła możliwości organizatorów i była stworzona lista rezerwowa.

Szczególnie cieszy szeroka geografia słuchaczy i obecność nauczycieli z bardziej oddalonych od Wilna rejonów (rej. Wileńskiego, rej. Solecznickiego, rej. Trockiego). Jednak nie mniej cenne w tych warsztatach są bezpośrednie spotkania nauczycieli polskich szkół na Litwie, którzy poświęcają swój wolny czas na to, by móc skonfrontować swoje doświadczenia z przeżyciami i problemami ich kolegów i koleżanek. Wielu uczestników to stali słuchacze tych warsztatów, towarzyszący im od pierwszych spotkań i deklarujący dalszą chęć pogłębiania wiedzy. Ci wyjątkowi pedagodzy aktywizują swoje środowisko do wysiłku, a ich działania dydaktyczne i organizacyjne wykraczają poza standardy przeciętnej szkoły. Oni to pokazują, jaka siła drzemie w polskich szkołach na Litwie i dają nadzieję na dobrą przyszłość naszych dzieci.Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz

Artykuł i zdjęcia nadesłane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie 
„Korona”