Szkolenia dla nauczycieli inwestycją w przyszłość uczniów


Szkolenia dla nauczycieli szkół polskich, fot. wilnoteka.lt
Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” zrzeszające polskich przedsiębiorców z Wilna i Wileńszczyzny po raz kolejny zorganizowało dla nauczycieli szkół polskich na Litwie szkolenia poświęcone pracy z uczniami zdolnymi i twórczymi. Warsztatom nt. „Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy” towarzyszyło motto zaczerpnięte z wypowiedzi francuskiego pedagoga, ojca nowoczesnych technik nauczania Celestyna Freineta – „Orły nie wchodzą po schodach”. Uczestniczyło w nich ponad 120 nauczycieli.

„Chodzi nam o wychowanie w dorastającym pokoleniu godnego zastępstwa, któremu przekażemy swoją wiedzę i to, czym sami obecnie zarządzamy. Musimy więc być pewni, że jest ono do tego dobrze przygotowane, że obecna młodzież będzie kiedyś dobrymi pracodawcami i pracownikami, dobrymi obywatelami Litwy, ale też postrzegającymi Polskę jak Macierz. A nauczyciele to osoby, które spędzają z dziećmi i młodzieżą szkolną najwięcej czasu, tak więc działając poprzez nauczycieli, docieramy do młodzieży” – powiedział Wilnotece Bernard Niewiadomski, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Zajęcia prowadzili szkoleniowcy z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a miały one formę warsztatów, odbywających się jednocześnie w trzech grupach tematycznych. Pierwsza grupa, a byli to nauczyciele klas początkowych pod kierownictwem mgr Ewy Tworek, uczyła się metod rozpoznawania i aktywizowania uczniów zdolnych już na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Mgr Beata Bielska-Karwot prowadziła warsztaty dla nauczycieli wszystkich przedmiotów z zakresu pracy z uczniami mającymi problemy z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, ADHD, zespołem Aspergera oraz syndromem SNOS (Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych). Natomiast trzecia grupa pod kierownictwem dr Joanny Łukasiewicz-Wieleby poznawała współczesne treningi twórczości. 

Szkolenia cieszyły się takim zainteresowaniem, że zamiast planowanych dwóch dni zostały przedłużone do czterech, a wzięło w nich udział łącznie 126 nauczycieli. „Pokutuje taki mit, że najtrudniejszą grupą odbiorców wszelkich szkoleń są nauczyciele, ale to nieprawda. Nauczyciele przychodzą tutaj bardzo zmotywowani, przypomnę, że już są wakacje, a oni chcą się uczyć, widzą taką potrzebę, są głęboko zaangażowani, żeby dowiedzieć się więcej i móc to zaadaptować u siebie w szkole. Pracujemy warsztatowo i mam komunikaty od nauczycieli, że już teraz myślą o tym, jak te konkretne zadania, konkretne ćwiczenia, konkretne pomysły wykorzystać podczas lekcji” – dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba w rozmowie z Wilnoteką zaznaczyła, że zajęciom towarzyszy bardzo pozytywna atmosfera. 

Była to już III edycja szkoleń dla nauczycieli zorganizowanych przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” przy wsparciu Senatu RP i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Jak zapewnił Bernard Niewiadomski, projekt będzie kontynuowany. Z kolei wiceprezes Fundacji Rafał Dzięciołowski zadeklarował wspieranie podobnych inicjatyw również w przyszłości.Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Aleksandra Konina