Szkoła bez tajemnic czyli drzwi otwarte w Gimnazjum w Trokach


Fot. vidurine.trakai.lm.lt
„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…”. (Janusz Korczak).Gimnazjum w Trokach – to dynamiczna placówka edukacyjna, której celem jest kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania historii i tradycji narodowych oraz przygotowywanie go do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych lub wyposażenie w umiejętności przydatne w życiu dorosłym. Jesteśmy szkołą kreatywną, nowoczesną oraz otwartą na ciekawe pomysły i sugestie, by sprostać oczekiwaniom uczniów i ich rodziców. Poprzez organizowanie spotkań, zebrań, świąt promujemy gimnazjum w środowisku lokalnym. W dniu 12 maja br. w naszym gimnazjum odbył się Dzień Otwartych Drzwi, w którego przygotowanie zaangażowało się wielu nauczycieli, wychowawców przedszkola, nauczania wczesnoszkolnego oraz klas początkowych.

Celem tej uroczystości było przede wszystkim zapoznanie przyszłych przedszkolaków, pierwszoklasistów i ich rodziców z gimnazjum – budynkiem, salami lekcyjnymi, wyposażeniem, zaprezentowanie działań wspierających proces dydaktyczno – wychowawczy oraz poznanie wychowawców i nauczycieli pracujących w gimnazjum. Uroczystość zainaugurował dyrektor gimnazjum Marian Kuzborski i serdecznie powitał rodziców, nauczycieli, dzieci oraz wyjątkowego gościa pana Jarosława Narkiewicza, posła na sejm RL.

Program Dnia Otwartych Drzwi trwał ponad trzy godziny, podczas których przybyli na święto goście nie mieli powodu do smutku. Wincenta Dziugiewicz, wicedyrektor Gimnazjum w Trokach zapoznała przyszłych uczniów i ich rodziców z ofertą edukacyjną gimnazjum poprzez prezentację multimedialną, w której ujęła tradycje i symbole gimnazjum, bazę lokalową i wyposażenie, dorobek i osiągnięcia szkolne, nasze dokonania oraz bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Ilona Balkuvienė, pedagog szkolny, opowiedziała o programach i projektach, w których bierze udział społeczność gimnazjalna oraz o pracy pedagoga szkolnego. Pan Jarosław Narkiewicz pogratulował gronu pedagogicznemu udanego święta i życzył wszystkim zebranym szczęścia rodzinnego, dobrobytu i radości na każdy dzień. Szczególną uwagę pan Jarosław zwrócił na możliwości i dążenia dzieci z rodzin mniejszości narodowych, na stan podręczników w szkołach polskich i kształcenie pedagogów.

Ergoterapeuta Oksana Mickiewicz i rehabilitolog Renata Bogdziewicz Grzybowska przedstawiły zebranym prezentację „Wady postawy u dzieci”. Panie dokładnie opowiedziały o prawidłowej i złej postawie u dzieci, zapoznały rodziców z prawidłami zachowania dobrego zdrowia i pokazały ćwiczenia, które pomagają dbać o nie.

Program artystyczny uroczystości przebiegał w iście rodzinnej, ciepłej atmosferze. Rodzice, nauczyciele, goście z radością i zadowoleniem oglądali oraz podziwiali występy dzieci: recytację wierszy, piosenki, tańce, inscenizacje. Uśmiech na twarzy, łzy rozczulenia w oczach i obfite oklaski świadczyły o udanym koncercie. Zawdzięczając pracy wszystkich wychowawców, nauczycieli, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości Dnia Otwartych Drzwi w gimnazjum, ten dzień na długo pozostanie w pamięci społeczności gimnazjalnej.

Chcemy podziękować wszystkim za wspólnie spędzone chwile i życzyć radosnych i szczególnych dni, wypełnionych nadzieją i szczęściem. Szanownym rodzicom chcemy życzyć dokonania słusznego i jedynego wyboru placówki swym dzieciom. „Nie szukajcie daleko, dobra szkoła jest całkiem blisko!”.

Wincenta Dziugiewicz
wicedyrektor Gimnazjum w Trokach

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji