Szefowie MSW państw UE rozmawiają w Wilnie o zarządzaniu granicami zewnętrznymi


Fot. BNS
Zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej i strefy Schengen jest tematem odbywającego się w piątek, 21 stycznia, w Wilnie spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw UE. W konferencji uczestniczą delegacje 29 państw, unijna komisarz Ylva Johansson i szef Frontexu Fabrice Leggeri.

Na konferencji omawiane są środki skutecznego zarządzania kryzysami związanymi z nielegalną migracją, sposoby skuteczniej ochrony zewnętrznych granic UE, a także zwalczania nielegalnej migracji, migracji wtórnej, przemytu i handlu ludźmi.

Dla Litwy, jak też innych krajów borykających się z kryzysem nielegalnej migracji, szczególne ważne jest uzyskanie wsparcia Wspólnoty w kwestii zmian w unijnym prawodawstwie.

Jednym z najważniejszych aktów prawnych, które proponuje się zmienić, jest kodeks graniczny Schengen. Projekt nowelizacji został opracowany przez Komisję Europejską. Prace nad zmianami w tym dokumencie mogą potrwać nawet rok. Zaaprobować go muszą Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej.

Litwa dąży też do legalizacji możliwości zawracania migrantów na granicy. Instytucje Unii Europejskiej stoją na stanowisku, że wydalanie migrantów narusza zasadę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W ubiegłym roku na Litwę z Białorusi trafiło ponad 4,3 tys. nielegalnych migrantów. Od sierpnia migranci są zawracani z granicy. Zawrócono w sumie ponad 8,1 tys. osób.

Na podstawie: BNS, PAP