Szef obrony Litwy gen. Jonas Žukas z wizytą w Warszawie


Gen. Leszek Surawski i gen. Jonas Žukas podczas spotkania w Warszawie, fot. sgwp.wp.pl/ppłk Sławomir Ratyński
Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Leszka Surawskiego z oficjalną, dwudniową wizytą do Warszawy przyjechał szef Sztabu Generalnego Wojska Litewskiego gen. Jonas Vytautas Žukas. Tematami przewodnimi spotkania były sytuacja bezpieczeństwa w regionie oraz intensyfikacja dwustronnej współpracy szkoleniowej sił zbrojnych.
Gen. Jonas Žukas przebywał w Polsce 20–21 czerwca. Podczas spotkania przy Rakowieckiej, oprócz oceny zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej, omówiono także korzyści płynące ze wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO w Polsce w ramach EFP (Enhanced Forward Presence), w tym ćwiczeń poświęconych obronie „przesmyku suwalskiego”. 

Istotnym punktem w dyskusji była ocena korzyści wynikających z podpisania porozumienia o współpracy 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka z litewską brygadą zmechanizowaną „Żelazny Wilk”. Obaj generałowie wyrazili przekonanie, że zacieśnienie współpracy będzie stanowić platformę do organizacji wspólnych szkoleń i zapewni wzrost interoperacyjności.

W trakcie spotkania strona polska podzieliła się doświadczeniami z udziału w operacjach i inicjatywach sojuszu.

Podczas pobytu w Warszawie gen. broni Jonas V. Žukas złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. J. Piłsudskiego. Zarówno przed Grobem Nieznanego Żołnierza, jak i podczas ceremonii powitania w Wojskowym Porcie Lotniczym, litewskiemu generałowi towarzyszyli żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.


Przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, fot. dgw.wp.mil.pl/Piotr Ziętka

Jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, wojskowa współpraca Polski i Litwy od lat systematycznie się rozwija, zarówno na poziomie polityczno-strategicznym, operacyjnym, jak i taktycznym. Oprócz cyklicznych spotkań na szczeblu resortów obrony i sztabów generalnych polscy i litewscy żołnierze służyli wspólnie w operacjach sojuszniczych i unijnych. Polskie Siły Powietrzne regularnie pełnią dyżur w przestrzeni powietrznej Litwy i pozostałych państw bałtyckich w ramach sojuszniczej misji Air Policing.

Na podstawie: IAR, sgwp.wp.mil.pl, dgw.wp.mil.pl