Szczyt Trójmorza w Tallinie z udziałem prezydenta Nausėdy


Fot. Wikipedia
W poniedziałek, 19 października, prezydent Gitanas Nausėda weźmie udział w 5. szczycie Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w Tallinie. Z powodu pandemii część przywódców państw członkowskich, m.in. prezydent Litwy oraz Sekretarz Stanu USA uczestniczyć będą w szczycie poprzez połączenie internetowe. Spotkaniu przywódców 12 państw Inicjatywy Trójmorza przewodniczyć będzie estońska prezydent Kersti Kaljulaid.
Prezydent Litewski Gitanas Nausėda podkreśla, że „Inicjatywa Trójmorza to strategiczne narzędzie, które przyczynia się do wzmocnienia relacji między krajami regionu a Stanami Zjednoczonymi oraz bezpieczeństwa regionalnego i narodowego”.

„Litwa uważa Inicjatywę Trójmorza za wyjątkowy instrument regionalny, pogłębiający strategiczną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Więź transatlantycka jest gwarantem bezpieczeństwa w naszym regionie. Platforma ta ma na celu wzmocnienie tzw. miękkiej siły regionu poprzez rozwój infrastruktury i technologii” – powiedział prezydent, którego cytuje komunikat prasowy.

Jak poinformowano, z powodu sytuacji pandemicznej spotkanie przedstawicieli państw Trójmorza (Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Bułgarii, Rumunii i Słowenii) będzie miało częściowo charakter zdalny. Do Tallina przyjedzie m.in. prezydent Polski Andrzej Duda.

Jak zaznacza szef prezydenta Polski Gabinetu Krzysztof Szczerski, rozmowy przywódców Trójmorza są szczególnie istotne w kontekście trzech bieżących uwarunkowań zewnętrznych, które mogą określić przyszłość regionu. Te uwarunkowania to: przebieg pandemii i jej skutki społeczno-gospodarcze, decyzje dotyczące przyszłych ram finansowych Unii Europejskiej oraz rozstrzygnięcie wyborcze w Stanach Zjednoczonych.

Prezydencki minister podkreślił, że „państwa Trójmorza powinny na nie reagować w sposób spójny i nastawiony na jedność euroatlantycką”. Poniedziałkowy szczyt będzie okazją też do podsumowania dotychczasowych osiągnieć Inicjatywy, spośród których najważniejsze to powołanie i rozwój m.in. Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza, utworzenie indeksu giełdowego – CEEplus, opracowanie listy projektów priorytetowych oraz powstanie Rady Biznesu Trójmorza”.

„Fundusz Trójmorza przeżywa dynamiczny rozwój. Na szczycie zostanie potwierdzone przystąpienie do niego kolejnych państw. W sumie tworzyć go będzie dziewięć krajów członkowskich. Fundusz dokonuje obecnie przeglądu projektów transgranicznych, które mogą uzyskać jego finansowanie” – zaznaczył w komunikacie Szczerski.

Prezydencki minister przekazał, że na zakończenie szczytu przewidziane jest przyjęcie wspólnej deklaracji. Zaznaczył, że we wspólnym oświadczeniu przywódcy krajów Trójmorza podkreślą, że Inicjatywa może odegrać kluczową rolę w procesie wychodzenia naszej części Europy z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię Covid-19.

Na podstawie: lrp.lt, PAP