Syrokomlówka i Gimnazjum w Mickunach zwycięzcami ogólnolitewskiego konkursu


Fot. Facebook.com
Przez dwa tygodnie kwietnia odbywał się ogólnolitewski konkurs pt.: „Sportoju namuose – saugau tave” (Uprawiam sport w domu – chronię ciebie). W projekcie wzięło udział ponad 250 uczniów z 42 szkół z całego kraju. Najbardziej aktywne od samego początku konkursu były dwie polskie placówki edukacyjne: Gimnazjum w Mickunach oraz Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.


Nauczyciele wf-u ogólnokształcących szkół całej Litwy wysyłali organizatorom filmiki z nagraniami swoich uczniów, którzy pokazywali, jak ćwiczą w domu.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie nadesłało na konkurs 55 filmików i tym samym zajęło pierwsze miejsce. Na drugim miejscu znalazło się Gimnazjum w Mickunach z 35 filmikami. Trzecie miejsce przypadło w udziale Gimnazjum w Twerach samorządu retowskiego (Rietavo).

Filmiki zamieszczano w Facebooku i każde nagranie zbierało like’i. Najwięcej „kciuków do góry” postawiono pod filmikiem uczennicy Gimnazjum w Mickunach Milany Skaiwy. Zebrała ona 714 like’ów, tym samym zdobywacę drugiego miejsca wyprzedziła o prawie 200 głosów.

Zwycięzcy zostaną obdarowani dyplomami i pucharami oraz otrzymają koszulki z logo projektu.

Organizatorem konkursu pt.: „Sportoju namuose – saugau tave” było Litewskie Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów.

Konkurs odbywał się od 3 do 17 kwietnia.  

Na podstawie: kksus.lmnsc.lt