Święto Opieki Matki Miłosierdzia


Ostra Brama w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
W dniach od 10 do 17 listopada br., w kościele św. Teresy w Wilnie (ul. Aušros vartų 14, Wilno) i Kaplicy Ostrobramskiej będzie obchodzone najbardziej uroczyste święto Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia - Święto Opieki. Hasłem odpustu są w tym roku słowa „Łaska, Miłosierdzie i Pokój” (GRATIA, MISERICORDIA ET PAX). Co roku w uroczystościach biorą udział tysiące wiernych.
Od 1735 r. w drugim tygodniu listopada zaczęto obchodzić Święto Opieki Matki Boskiej. W 1761 r. założono Bractwo Opieki Panny Maryi, któremu w 1773 r. papież Klemens XIV nadał dwa przywileje, tym samym udzielając członkom bractwa odpustów. Pierwszy odpust mogli otrzymać w dniu przystąpienia do bractwa i w Święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa. Od tego czasu Święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Odpust kończył się uroczystym odśpiewaniem litanii, któremu przewodziła orkiestra miejska. Odpust opieki Matki Boskiej obchodzony jest obecnie przez osiem dni w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16. dzień tego miesiąca.

Program


Od 10 do 17 listopada br. każdego dnia oktawy Opieki Matki Miłosierdzia
W kaplicy
6.30 - msza św.
15.00 - msza św. w językach obcych
16.30 - różaniec
W kościele
7.45 - godzinki
8.30 - modlitwa za kapłanów
9.00 - msza św.
13.00 - msza św.
17.00 - msza św.
W krypcie kościoła
15.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu

9 listopada, sobota, w wigilię oktawy Gwiazda Zaranna
Lb 24, 15-17a * Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab * Łk 1,39-56
9.30-14.30 - kaplica zamknięta
10.00 - w kaplicy mszy św. nie będzie
13.00 - w kaplicy msza św. inauguracyjna przy otwartym oknie
15.00 - w kościele msza św. dla chorych
Iz 53, 1-5. 7-10 * Łk 1,39-56 
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
19.00 - w kaplicy modlitwa za miasto Wilno

10 listopada, niedziela, pierwszy dzień Opiek - dekanat Wilno
Matka Łaski Bożej
2 Mch 7, 1-2. 9-14 * 2 Tes 2, 16-3,5 * Łk 20, 27-38
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
9.30-14.30 - kaplica zamknięta
13.00 - w kaplicy msza św. przy otwartym oknie
15.00 - w kaplicy msza św. w języku rosyjskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

11 listopada, poniedziałek, drugi dzień Opiek - dekanat Niemenczyn
Matka Chrystusowa
Mi 5, 1-4a * Ga 4, 4-7 * Łk 2, 15b-19
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kościele msza św. dla dzieci
15.00 - w kaplicy msza św. w języku białoruskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

12 listopada, wtorek, trzeci dzień Opiek - dekanaty Mejszagoła i Orany
Matka Zbawiciela
Syr 24, 14-16. 24-31* Ef 2, 4-10 * Łk 2, 1-14
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kaplicy msza św. w języku ukraińskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

13 listopada, środa, czwarty dzień Opiek - poświęcony osobom konsekrowanym
Królowa Apostołów
Prz 8, 17-21. 34-35* Dz 1, 12-14 * Mt 12, 46-50
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
10.00-11.00 - kaplica zamknięta
10.30 - w kaplicy księża odmawiają jutrznię
11.00 - w kościele msza św., arcybiskup i księża (LT)
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kościele msza św. dla osób konsekrowanych (LT)
15.00 - w kaplicy msza św. w języku hiszpańskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - w kościele msza św. dla młodzieży
19.00 - w kościele msza św. dla seminarzystów (LT)

14 listopada, czwartek, piąty dzień Opiek - dekanaty Troki i Soleczniki
Matka Dobrej Rady
Iz 9, 1-3. 5-6 * Kol 3, 12-17 * J 2, 1-11
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kaplicy msza św. w języku włoskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

15 listopada, piątek, szósty dzień Opiek - dekanat Święciany
Matka Kościoła
Syr 24, 1-4. 8-12. 19-22 * Dz 1, 12-14; 2, 1-4 * J 19, 25-27
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kościele msza św. dla wojska (LT)
15.00 - w kaplicy msza św. w języku francuskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

16 listopada, sobota, siódmy dzień Opiek - dekanat Ignalina
Matka Miłosierdzia
Prz 8, 22-35 * Tt 3, 4-7 * Łk 1, 26-38
6.00 - w krypcie kościoła początek 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. dla nauczycieli
15.00 - w kaplicy msza św. w języku niemieckim
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

17 listopada, niedziela, ósmy, centralny dzień Opiek - dekanat Wilno
Królowa Pokoju
Ml 3, 19-20a * 2Tes 3, 7-12 * Łk 21, 5-19
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
9.30-14.30 - kaplica zamknięta
13.00 - w kaplicy mszę św. celebrują biskupi Litwy
15.00 - w kaplicy msza św. w języku angielskim
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 
22.00 - w krypcie kościoła zakończenie 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu

Lista celebransów i lista chórów

Dzień
Godz.
Miejsce
Imię, nazwisko celebrantów
Lista chórów i zespołów
S 9 XI
 
 
13.00*

15.00
 
16.30
19.00
9.30-14.30 Kaplica Ostrobramska zamknięta
O 10.00 mszy św. nie będzie
O.B.
 
k.Ś.T.
 
O.B.
O.B.
Ks. M. Butkiewicz
 
Ks. R. Šiūlys, ks. A. Smalstys,
Ks. Z. Bochniak
Różaniec
Modlitwa za miasto Wilno
Schola par. Ducha Świętego w Wilnie,
kier. E. Sobieska
Chór par. św. Józefa z Pilaitė,
kier. A. Kazlauskaitė
 
Smyczkowy kwartet wileńskiej orkiestry amatorów muzyki, kier. K. Stankiewicz
N 10 XI
06.30
09.00
 
13.00*
15.00

17.00
O.B.
k.Ś.T.
Ks. R. Wilkiel
Ks. P. Chudzik MIC
 
Chór par. Niepokalanego Poczęcia NMP
9.30-14.30 Kaplica Ostrobramska zamknięta
O.B.
O.B.

k.Ś.T.
J. E. Bp. A. Poniškaitis
O. S. Ivanovs OP (RUS)
Ks. prał. W. Górlicki
Chór par. św. Teresy
 
 
Schola par. NMP Królowej Pokoju
P 11 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00
15.00
 
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k.Ś.T.
O.B.
k.Ś.T.
 
k.Ś.T.
Ks. J. Matusewicz
Ks. P. Palul
Ks. M. Balcewicz
Ks. P. Gedrojć (BY)
O. J. Rekwardt OFM Conv
Ks. M. Grabowski
 
 
Schola par. Parudamina
 
„Schola Wszystkich Świętych”,
kier. W. Sobieski
Chór par. Szumsk
W 12 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k. Ś. T.
O.B.
k.Ś.T.
Ks. H. Naumowicz
Ks. S. Matiukiewicz
Ks. M. Gładki
O. P. P. Jachimec OSBM (UA)
Ks. dziek. J. Aszkiełowicz
 
Chór par. Suderwa
Chór par. Podbrzezie
 
Chór par. Mejszagoła
Ś 13 XI
06.30
09.00
  
13.00*

15.00

15.00


17.00
O.B.
k.Ś.T.
Ks. E. Dukiel
Ks. K. Gwozdowicz
 
 
 10.00-11.00 Kaplica Ostrobramska zamknięta
k.Ś. T.

O.B.

k.Ś.T.

k.Ś.T.
O. S. Skwarczek OFM Conv
Ks. F. de Borja Armada (E)
O. M. Marszałek FGM (LT)
O. J. Latawiec OP
„Schola Franciscana“, kier. W. Dadeła
 


Zespół AVE MARIA, kier. R.Antanavičiūtė 
Schola Dominikańska
Cz 14 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00
15.00
 
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k. Ś. T
O.B.
k.Ś.T.
 
k.Ś.T.
Ks. Sz. Wikło
Ks. T. Aleksandrowicz
Ks. T. Matulaniec
Ks. M. Bianco SDB (I)
Ks. M. Mitkevičius (LT)
Ks. dziek. W. Zuzo
 
 
Chór par. Troki
 
Dziecięcy chór  Katedry Wileńskiej,
kier. R. Nenėnaitė ir E. Čigriejūtė
Schola par. Soleczniki, kier. T. Kukis
P 15 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00

15.00
 
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k. Ś. T.
O.B.

k.Ś.T.
 
k.Ś.T.
Ks. R. Kuczko
Ks. R. Pieciun
Ks. J. Czerniawski
O. J. Czarniawski CSJ (F)
J. E. Abp. G. Grušas (LT)
Ks. A. Kesilis
 
„Confido“, kier. I. Jurewicz
Chór par. Podbrodzie
 

Orkiestra WL kier. mjr. E. Ališauskas i
Chór WL "Kariūnas" kier. V. Verseckas
Chór par. św. Rafała
S 16 XI
06.30
09.00

13.00*
15.00
15.00

17.00
O.B.
k.Ś.T.

K. Ś. T.
O.B.
k.Ś.T.

k.Ś.T.
Ks. A. Andrzejewski
Ks. J. Witkowski

Ks. prof. St. Koczwara
Ks. H. F. Fischer CO
J. E. Bp. A. Poniškaitis (LT)
Ks. prał. W. Wołodkowicz
Chór par. Grzegorzewo
Chór par. Wojdaty i schola z Czarnego Boru
Chór „Rafałki“ par. św. Rafała
 


Chór ANL, kier. V. Verseckas
„Wileńszczyzna“ kier. J. G. Mincewicz
N 17 XI
06.30
09.00
 
 13.00*
 


15.00


17.00
O.B.
k.Ś.T.
Ks. A. Byliński
Ks. A. Szuszkiewicz
 
Schola par. św. Teresy
Od 9.30 do 14.30 Kaplica Ostrobramska zamknięta
O.B.
 


O.B.

k.Ś.T.
Biskupi Litwy,
J. E. Bp. A. Kaszkiewicz

Ks. J. F. Peternal (GB)

Ks. W. Bogdziewicz
„Schola Franciscana“, kier. W. Dadeła
 
 Chór par. Ducha Świętego w Wilnie
kier. J. Skrobot
 
Każdego dnia oktawy msza św. o 13.00 będzie transmitowana w Radiu "Znad Wilii" 103,8 FM.

Więcej informacji na temat Święta Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia - Święto Opieki na stronie: ausrosvartai.lt
 
 
Data: 
09.11.2013 - 09:30 - 17.11.2013 - 22:00