Święto Niepodległości Polski w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego


Uroczystość z okazji 100-lecia niepodległości Polski w Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego, fot. wilnoteka.lt
Z okazji 100-lecia niepodległości Polski w Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie odbyła się nietradycyjna lekcja historii – z inicjatywy nauczyciela historii, a jednocześnie prezesa Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka Waldemara Szełkowskiego uczniowie przygotowali inscenizację wydarzeń listopadowych 1918 roku w Warszawie.
„Zależało mi na tym, żeby podkreślić, dlaczego właśnie 11 listopada jest dniem Niepodległości Polski. Na przykład Litwa ma dzień podpisania Aktu Niepodległości 16 lutego – konkretny dokoment. A skąd 11 listopada? Chcieliśmy więc pokazać, że to się wiązało z wieloma czynnikami naraz: Niemcy przegrały I wojnę światową, dzień wcześniej Piłsudski przyjechał do Warszawy i niedługo później przekazano mu władzę najwyższą w Państwie Polskim. A najważniejsze – chcieliśmy pokazać, że żeby to wszystko utrzymać, trzeba było walczyć, że bez żołnierza polskiego, bez jego wysiłku ani Niemcy, ani Rosja nie uznałyby niepodległości, ani tym bardziej Anglia czy Francja” – powiedział Wilnotece Waldemar Szełkowski.

W inscenizacji wzięli udział uczniowie klas od klasy 6 do maturalnej. Jak zaznaczył Waldemar Szełkowski, takie lekcje są potrzebne z uwagi na to, że historia Polski jest przerabiana w szkołach na Litwie tylko w kontekście wydarzeń ogólnoświatowych.

„Mówiąc o niepodległości nasywa się myśl zawarta w słowach Mazurka Dąbrowskiego: Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy. Ile prawdy jest w tych słowach, mówi nam historia: Polska rozdarta przez obce mocarstwa nie istniała ma mapie przez 123 lata, a jednak istniała w sercach Polaków. Żyła w sercach naszych przodków, którym w 1918 roku udało się niepodległość Polski wskrzesić z popiołów” – dziękując uczniom za wzruszające widowisko, powiedział Marek Kubiak, prezes Wileńskiego Miejskiego Oddziału ZPL.

Jak powiedziała dyrektor Gimnazjum im. J.I Kraszewskiego Helena Juchniewicz, widowisko bardzo ją wzruszyło: „To, co się działo na scenie było wzruszające i autentyczne. Było to też ilustracją tego, czego się uczymy na lekcjach. Poczuliśmy nastrój zbliżającego się Święta Niepodległości”.

Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego przygotowywało się do obchodów 100-lecia niepodległości już od 2017 roku. Finansowo szkolne inicjatywy wsparła Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W ramach programu obchodów 100-lecia odbyła się m.in. wycieczka uczniów, nauczycielii i rodziców „Śladami świetności Rzeczypospolitej na dawnych kresach” na Białoruś. Trasa prowadziła do miejsc związanych z historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Mińska, Nieświeża, zamku w Mirze, Nowogródka, Starych Wasiliszek, Lidy, Grodna.

Odbył się też konkurs plastyczny o tematyce niepodległościowej, do udziału w którym zaproszono również inne szkoły. Laureaci wyjadą na wycieczkę do Warszawy.

Jeszcze jednym akcentem obchodów będzie Polonijny Bieg Niepodległościowy, który odbędzie się w piątek, 9 listopada w Nowej Wilejce. Do udziału w biegu Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego zaprosiło sąsiednie szkoły rosyjskie i litewskie oraz wszystkich chętnych.Zdjęcia: Mateusz Mozyro
Montaż: Aleksandra Konina