Sukces reformy szkolnictwa wyższego


Fot. ELTA
Minister Oświaty i Nauki Gintaras Steponavičius podczas konferencji prasowej podsumowującej reformę szkolnictwa wyższego oświadczył, że sukces reformy jest bezsprzeczny i większość założeń z powodzeniem udało się zrealizować.
Steponavičius podkreślił, że reforma pozwoliła osiągnąć podstawowe cele: zwiększyła się dostępność studiów, studenci mogą z pomocą państwa zaciągać pożyczki na studia, konkurencja między uczelniami pozytywnie wpłynęła na jakość kształcenia.

"Nic dziwnego, że wprowadzane zmiany są krytykowane. Społeczeństwo z trudem akceptuje nowości. Zapewniam, że stale i kontsruktywnie współpracujemy ze społecznością akademicką. Staramy się znaleźć wspólne rozwiązania" - twierdziła wieminister Nerija Putinaite.

Ważnym czynnikiem reformy jest również bardziej skuteczne wykorzystywanie środków finansowanych przeznaczonych na oświatę. Na udoskonalenie programów uczelni wyższych przeznaczono w tym roku ponad 170 mln litów, 220 mln zaś na rozwój infrastruktury uczelni.

Minister Oświaty i Nauki zaznaczył również, że zostały udoskonalone warunki pożyczek w banku dla studentów. Największy procent odsetek w banku dla studentów zaciągających pożyczkę wzrośnie o 5%. Studenci będą mogli również po studiach przedłużyć termin zwrotu pożyczek tak długo, jak długo nie zostaną zatrudnieni. Wysokość stypendium socjalnego na studiach również nie ulegnie zmianie – wyniesie 390 litów miesięcznie. Na stypendia socjalne państwo przeznaczyło 59,3 mln litów.

Reforma połączyła również uczelnie i instytuty badawcze. Wcześniej na Litwie działało 45 instytutów naukowych oraz 11 instytutów badawczych. Po reformie 14 instytutów naukowych stało się częścią uniwersytetów, 4 instytuty zamknięto. Zdaniem Steponovičiusa takie połączenie sprzyja konsolidacji sił naukowych na Litwie.

Zatwierdzona w końcu kwietnia przez sejm Ustawa o Reformie Szkolnictwa Wyższego ciągle budzi żywe dyskusje w środowisku akademickim. Wykładowcy oburzają się, że staną się zależni finansowo od studentów, zaś studenci, że model finansowania studiów jest nieadekwatny do sytuacji gospodarczej kraju. Ustawa o Reformie Szkolnictwa Wyższego na Litwie przewiduje zmianę zarządzania uczelniami, ich statusu oraz finansowania studiów. Podstawowa zmiana reformy oświaty polega na płatności za studia wyższe. Odtąd bowiem tylko najlepsi zyskają możliwość ubiegania się o tzw. koszyczek studenta, czyli o finansowanie studiów przez państwo. Państwo sfinansuje studia jedynie tym uczniom, którzy doskonale zdadzą maturę. Od przyszłego roku szkolnego państwo zamierza sfinansować 21 tys. miejsc na uczelniach wyższych,  11 tys. na uniwersytetach i 10 tys. w kolegiach. Zgodnie z informacją Ministerstwa Oświaty i Nauki studia na Litwie będą kosztowały 6 tys. litów rocznie.

Na podstawie: BNS i "Wilnoteka"

Komentarze

#1 steponOvicius czy

steponOvicius czy steponAvicius?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.