Styczniowe spotkania z IPN: „Przystanek Historia Litwa”


Mat. prom. organizatorów
25-26 stycznia 2023 r. „Przystanek Historia Litwa” zagości w Wilnie i Solecznikach. 25 stycznia 2023 r. w klasztorze oo. Franciszkanów OFM Conv. (ul. Trocka 9, Wilno) odbędzie się prezentacja książki „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”, tom 2. W spotkaniu weźmie udział Adam Hlebowicz – redaktor słownika, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN oraz autorzy biogramów.


„Słownik prezentuje sylwetki kapłanów, nauczycieli, naukowców i innych przedstawicieli elit polskich, którzy po 1945 r. pozostali na terenie ZSRS. Podjęli misję przeciwstawiania się sowietyzacji, ocalenia języka, kultury, przechowania wiary. Nie zabiegali o honory, nie liczyli na ordery czy wyrazy uznania. Niech zatem biogram każdego z nich przyczyni się do zachowania jego ofiary i pracy w pamięci narodu” – informuje o książce wydawca.   

26 stycznia o godz. 12.00 „Przystanek Historia Litwa” po raz pierwszy zaplanowano w Solecznickach, w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. W czasie spotkania odbędzie się prezentacja serii wydawniczej: „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” pod red. Adama Hlebowicza.

W Solecznikach zaprezentowany zostanie również film dokumentalny poświęcony bohaterowi I. tomu „Słownika”, dr. Jerzemu Ordzie, pt.„Jerzy Orda. Anarchista w duchu św. Augustyna”.

Premiera filmu odbyła się 23 listopada 2022 r. w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie. Jerzy Orda urodził się 20 marca 1905 r. w Nowoszycach pod Pińskiem. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, głęboko zakorzenionej w tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więzy pokrewieństwa łączyły go z Napoleonem Ordą, akwarelistą i rysownikiem, oraz z rodem Giedroyciów. Rodzina od strony matki pochodziła z Galicji, a jego dziadkiem był wybitny historyk Stanisław Smolka. Do Wilna przyjechał w 1926 r. by kontynuować studia historyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego. Miasto, jego barokowa architektura i niepowtarzalny charakter zafascynowały go tak bardzo, że pozostał mu wierny niezależnie od bardzo burzliwych wydarzeń II wojny światowej i trwającej dziesięciolecia sowieckiej okupacji.

Informacje o filmie

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Kultury i Duchowości działające w klasztorze franciszkańskim w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Styczniowe spotkania z IPN: „Przystanek Historia Litwa” 
Klasztor oo. Franciszkanów OFM Conv. (ul. Trocka 9, Wilno), Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
25, 26 stycznia 2023 r.
Data: 
25.01.2023 - 18:00 - 26.01.2023 - 12:00