Studia w Polsce? Dlaczego nie!


Mat. prom. organizatorów
Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA oraz Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wilnie zapraszają przyszłych studentów pochodzenia polskiego na spotkanie informacyjne o możliwości studiowania w Polsce. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 r. o godzinie 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.Podczas wydarzenia wszyscy zainteresowani studiowaniem w kraju nad Wisłą usłyszą między innymi o niezbędnych wymogach formalnych, terminach rekrutacji czy oferowanych programach stypendialnych. Dzięki tej wiedzy dla osób, które zdecydują się na studia w Polsce będzie to wspaniała przygoda i okazja do rozwoju, a sam proces rekrutacyjny stanie się jasny i wolny od niepotrzebnego stresu. W czasie spotkania, które poprowadzi ekspert z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA będzie również możliwość zadawania pytań.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze.

Informację o studiach w Polsce można znaleźć na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz oficjalnej stronie promującej Polskę jako ośrodek akademicki.

Partnerzy: Polska Macierz Szkolna na Litwie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Studia w Polsce? Dlaczego nie!
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
19 maja 2022 r., godz. 16.00
Data: 
19.05.2022 - 16:00