Studia w Polsce dla 24 maturzystów


24 maturzystom ze szkół polskich na Litwie zagwarantowano studia w Polsce.
W tym roku o stypendia Rządu Polskiego ubiegało się 137 maturzystów. Najwięcej chętnych było na europeistykę, medycynę, stosunki międzynarodowe, administrację, prawo i dziennikarstwo. Egzaminy odbywały się we wtorek i środę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Pierwszego dnia maturzyści pisali testy z dwóch przedmiotów obowiązujących na wybranych kierunkach. Drugiego dnia osoby, które pomyślnie zaliczyły egzamin pisemny, przechodziły rozmowę kwalifikacyjną. Oprócz 24 osób, które mają już zagwarantowane indeksy (pod warunkiem zdania matury), jeszcze kilka osób ma szanse uzyskać stypendia uczelni medycznych i artystycznych.

Bogusław Rakowski z Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący komisji rekrutacyjnej, poinformował, że lepiej wypadły testy z przedmiotów humanistycznych, słabiej - testy z matematyki i fizyki. Zwrócił uwagę również na fakt, że niektórzy kandydaci mają znikomą wiedzę na temat realiów politycznych, społecznych, kulturalnych Polski.

Relacje z egzaminów niebawem na portalu "Wilnoteka".