Studenci kierunków pedagogicznych otrzymają wyższe stypendia


Fot. smm.lt
Studenci kierunków pedagogicznych będą otrzymywali stypendia w wysokości 300 euro miesięcznie. Rząd zaaprobował dziś propozycję resortu oświaty, której celem jest zmotywowanie zdolnej młodzieży do wybrania zawodu nauczyciela.
„Specjalne stypendia są po to, by podnieść prestiż zawodu pedagoga i zachęcić młodzież do wybierania studiów pedagogicznych. Zależy nam, żeby na te studia wybierały osoby zdolne i zmotywowane, mamy nadzieję, że stypendium będzie dobrą zachętą dla tych, którzy mają powołanie pedagogiczne” – powiedział minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius.

Stypendium w wysokości 300 euro będą otrzymywali wszyscy, którzy wstąpią na bezpłatne studia na kierunkach pedagogicznych – zarówno licencjackie, jak i zawodowe pedagogiczne. Ponadto, jeśli zaistnieje taka potrzeba, stypendia zostaną przyznane również tym, którzy wybrali pedagogikę jako kierunek równoległy. Oczywiście, warunkiem uzyskania takiego wsparcia są dobre wyniki w nauce.

Już od tej jesieni stypendia otrzyma 845 studentów, w tym 585 – na studiach licencjackich, 210 – na zawodowych studiach pedagogicznych i 50 studiujących pedagogikę jako dodatkowy kierunek.

W 2020 r. na stypendia dla przyszłych nauczycieli rząd przeznaczy ponad 1 mln euro.

Na Litwie już od pewnego czasu brakuje nauczycieli. Braki kadrowe są w 23 proc. szkół. Potrzebnych jest 350 nauczycieli przedmiotów obowiązkowych i 504 specjalistów pomocy pedagogicznej. W 70 proc. szkół na Litwie są przypadki, że jakiegoś przedmiotu uczy pedagog innej specjalizacji. Na początku roku szkolnego 2019/2020 w szkołach były 363 wolne etaty.

Na podstawie: smm.lt, ELTA