STT zatrzymało podejrzanych o korupcję członków komisji językowej


Fot. stt.lt
Służba do Badań Specjalnych (STT) zatrzymała trzy podejrzane o korupcję osoby z Komisji Kwalifikacyjnej Znajomości Języka Litewskiego i Podstaw Konstytucji Rejonu Wileńskiego. Zarzuty w sprawie przyjęcia i dawania łapówek w zamian za uzyskanie zaświadczenia o znajomości języka litewskiego postawione zostały również sześciu osobom prywatnym.


Wśród zatrzymanych jest dyrektor Gimnazjum w Pogirach Aušra Mažonienė, przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej Znajomości Języka Litewskiego i Podstaw Konstytucji Rejonu Wileńskiego oraz dwaj członkowie komisji, jak również byli pracownicy urzędu migracji.

Z informacji posiadanych przez STT wynika, że zatrzymani pomagali obcokrajowcom zalegalizować pobyt na Litwie: za określone „wynagrodzenie” wystawiane były fikcyjne zaświadczenia o zaliczeniu egzaminu ze znajomości języka litewskiego i podstaw Konstytucji RL. Taki dokument jest wymagany przy składaniu wniosku o stały pobyt na terenie Litwy.

W miejscu zamieszkania i pracy dziewięciu zatrzymanych osób przeprowadzone zostały rewizje.

Jak informuje Służba do Badań Specjalnych, na Litwie działa cała siatka korupcyjna dla cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy przez Litwę planują imigrować do innych państw Unii Europejskiej i tam zalegalizować swój pobyt.

Na podstawie: stt.lt, BNS