Strategiczne partnerstwo Litwy i Francji nabiera przyspieszenia


Od lewej: Dalia Grybauskaitė i Emmanuel Macron, fot. president.lt/Robertas Dačkus
Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė w poniedziałek, 9 kwietnia spotkała się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Wzięła też udział w roboczym obiedzie prezydentów trzech państw bałtyckich i lidera Francji. W Pałacu Elizejskim przywódcy omówili propozycje E. Macrona odnośnie reform unijnych, umacniania bezpieczeństwa i współpracy dwustronnej. W tym roku miałoby dojść do wizyty prezydenta Francji na Litwie.Dalia Grybauskaitė
podkreśliła, że wspólna odpowiedzialność za przyszłość Europy przekłada się na nową jakość strategicznego partnerstwa Litwy i Francji. To rzeczywista współpraca, która niesie za sobą konkretne działania w dziedzinie obronności, gospodarki, kultury.  

Z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem zostały omówione jego propozycje odnośnie reform w Unii Europejskiej oraz ważne dla Litwy kwestie agendy unijnej.

Litwa popiera inicjatywy Francji w sprawie tworzenia silnej, innowacyjnej, konkurencyjnej na rynkach światowych Europy, zwiększania odporności strefy euro na wyzwania finansowe, oznacza to bowiem również korzyści ekonomiczne dla mieszkańców naszego kraju. Podczas spotkania prezydent podkreśliła również priorytety Litwy w negocjacjach w sprawie nowej wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Podczas ubiegania się o unijne wsparcie finansowe dla Litwy ważne jest wsparcie ze strony Francji.

Przywódcy obydwu państw wiele uwagi poświęcili współpracy w dziedzinie obronności oraz przygotowaniom do zbliżającego się szczytu NATO. Mówiono o wspólnych działaniach w odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, a także o walce z międzynarodowym terroryzmem.

Przypomnijmy, w wielonarodowym batalionie NATO na Litwie rozlokowani są również żołnierze francuscy. Z kolei na wniosek Francji Litwa wysłała swoich żołnierzy do udziału w skierowanej na zapewnienie pokoju i stabilności misji ONZ w Mali.

Podczas spotkania obu liderów omówiono również umacnianie stosunków dwustronnych. Francja nigdy nie uznała aneksji państw bałtyckich i zawsze popierała dążenia Litwy do wolności.

D. Grybauskaitė wzięła również udział w posiedzeniu mającej siedzibę w Paryżu Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) – sfinalizowane zostały negocjacje ws. członkostwa Litwy w tej organizacji. Pod koniec maja Rada OECD ma podjąć ostateczną decyzję ws. członkostwa Litwy. Miałaby ona stać się 36. członkiem tej organizacji.

Dalia Grybauskaitė razem z prezydentem Francji i pierwszą damą Brigitte Macron, prezydentami Łotwy i Estonii w Muzeum Orsay dokonała otwarcia zorganizowanej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez trzy państwa bałtyckie wystawy poświęconej symbolizmowi w tych krajach.

W jednym z najsłynniejszych muzeów świata prezentowane będą m.in. prace Mikalojusa Konstantinasa ČiurlionisaFerdynanda RuszczycaBolesława BuykiAntanasa ŽmuidzinavičiusaAdomasa VarnasaPetrasa Kalpokasa.

Po raz ostatni twórczość malarzy trzech państw bałtyckich w Paryżu prezentowana była w 1937 roku – na Wielkiej Światowej Wystawie.

Na podstawie: president.lt, bns.lt