Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pozbawione przez Kreml prawa do działalności w Rosji


Fot. wspolnota-polska.org.pl
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jako jedyna organizacja z Polski pozbawione zostało przez Kreml prawa do działalności w Rosji. „Oprócz Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej” zakaz aktywności na terenie Rosji otrzymało 15 organizacji broniących praw człowieka i promujących wartości demokratyczne ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, w tym – Amnesty International, Human Rights Watch.„Zostaliśmy ukarani za wspieranie Polaków w Rosji, dbanie o rozwój kultury i języka polskiego, pamięci narodowej, promocji wartości bliskich każdemu Polakowi” – komentuje decyzję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

Jak podało rosyjskie MSZ, organizacje, wśród których jest „Wspólnota Polska”, „zostały wykluczone z uwagi na odkrycie naruszeń obecnych przepisów Federacji Rosyjskiej”. Co to oznacza, nie wyjaśniono...

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od 32 lat współpracuje z ponad 300 organizacjami polonijnymi na całym świecie, wspiera rozwój kultury i języka polskiego , dba o zachowanie narodowej tożsamości i tradycji wśród osób polskiego pochodzenia, promuje wartości bliskie każdemu Polakowi. W ramach akcji społecznej „Jest nas 60 milionów” wspiera budowę wspólnoty Polaków na świecie.

W Rosji zamieszkuje ponad 73 tys. Polaków, setki tysięcy kolejnych mieszkańców Rosji posiada polskie korzenie. Część Polaków w Rosji to potomkowie tragicznych wywózek carskich z XIX wieku i sowieckich zesłańców na Sybir z pierwszej połowy XX wieku.

Aktualnie największe wysiłki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” skierowane są na rzecz pomocy Polakom na Ukrainie i uchodźcom polskiego pochodzenia z Ukrainy, ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na bieżąco informuje środowiska polonijne na świecie o napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę, służy temu specjalny portal: solidarni z Ukrainą http://pai.media.pl/dzialania/ukraina/index.php.

Na podstawie: wspólnota-polska.lt