Sto lat to za mało, Pani Alicjo!


Jubilatka na Starej Rossie, czyli... w swoim żywiole! Fot. wilnoteka.lt
Współzałożycielka i niestrudzony prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, laureatka nagrody im. Aleksandra Gieysztora, wyróżniona honorową odznaką "Zasłużona dla Kultury Polskiej", laureatka konkursu "Polak Roku 2015", powszechnie znana i szanowana wilnianka Alicja Klimaszewska obchodzi wspaniały jubileusz 80-lecia.
Urodziła się 23 stycznia 1936 w Wilnie przy ul. Chełmskiej, nieopodal koszar na Śnipiszkach. Absolwentka słynnej "Piątki", ukończyła Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce, potem - Instytut Pedagogiczny w Wilnie. Pracowała jako polonistka w szkołach Wileńszczyzny i Wilna, aż zostawiła pracę pedagogiczną na rzecz polskiej książki - odeszła z wileńskiej "Dziewiętnastki" do jedynej ówczesnej księgarni z polskim działem "Przyjaźń".

Przez wiele lat promowała polską książkę nie tylko w środowisku polskim na Litwie, lecz także wśród Litwinów, po czym w latach 90. zostawiła książki dla kolejnej życiowej pasji - ratowania cmentarza na Rossie, gdzie spoczywa też jej Rodzina. Za namową i przykładem śp. Jerzego Waldorffa była jedną z inicjatorek powołania Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, któremu przewodniczy od 1990 roku. Od 25 lat organizuje kwesty na Powązkach, a potem - także renowację zabytkowych nagrobków za uzbierane pieniądze, koordynuje prace porządkowe na cmentarzu i mobilizuje polską społeczność do wciąż nowych akcji, jak np. "Światełko dla Rossy".

Z okazji tak pięknego i dostojnego Jubileuszu składamy
Niestrudzonej Pani Kustosz Narodowej Nekropolii
najserdeczniejsze życzenia dwustu, a nawet trzystu lat,
okraszonych samymi udanymi akcjami,
małymi i dużymi zwycięstwami,
uznaniem wilnian i rodaków
oraz radością z widoku odradzającej się Rossy!

Redakcja Wilnoteki


Komentarze

#1 Spóźnione,ale najszczersze

Spóźnione,ale najszczersze życzenia długich lat życia w zdrowiu i pomyślności od Alicji także urodzonej w Wilnie w tym samym roku..

#2 Wszystkiego najlepszego i 200

Wszystkiego najlepszego i 200 lat

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.