Staże dla dziennikarzy mediów polonijnych na Wschodzie


Fot. wilnoteka.lt
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, wydawcy dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia" i kwartalnika "New Eastern Europe" zaprasza do wzięcia udziału w projekcie skierowanym do dziennikarzy mediów polonijnych na Wschodzie. W projekcie mogą wziąć udział pracownicy mediów polonijnych (radio, telewizja, prasa, media elektroniczne) z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Mołdawii, Kazachstanu.
Celem projektu jest pogłębienie warsztatu dziennikarskiego przez dziennikarzy z Europy Wschodniej, poznanie procesu polskiej transformacji systemowej po roku 1989 oraz pogłębienie znajomości kultury polskiej, spraw politycznych, ekonomicznych i życia codziennego. Dodatkowym elementem projektu jest nawiązanie nowych kontaktów ze środowiskami dziennikarskimi w Polsce. Istotnym elementem jest również przekazanie polskich doświadczeń w zakresie obecności mediów w Internecie, wykorzystania nowoczesnych środków komunikacji oraz trendów rozwoju mediów elektronicznych.

W programie


- zajęcia praktyczne uwzględniające specyfikę warsztatową różnych typów dziennikarstwa: prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz dziennikarstwa on-line
- wizyty w redakcjach. Zajęcia dobrych praktyk redaktora
- wykłady i spotkania ze specjalistami z zakresu dziennikarstwa, public relations i marketingu medialnego
- zajęcia i spotkania poświęcone poznaniu bieżącej problematyki w Polsce, w różnych aspektach: politycznym, społecznym, kulturalnym, międzynarodowym, ekonomicznym, historii najnowszej
- program dodatkowy: wizyty w instytucjach kultury i nauki, życia gospodarczego, domach mediowych, udział w imprezach kulturalnych

Projekt w Polsce będzie realizowany w dwóch terminach:

- od 22 września do 20 października 2013 r. Pobyt w pierwszym terminie zakłada udział uczestników stażu w konferencji "Polska Polityka Wschodnia we Wrocławiu", w dniach od 17 do 19 października 2013 r.
- od 3 listopada do 1 grudnia 2013 r. Pobyt w drugim terminie zakłada udział uczestników w części wydarzeń Międzynarodowego Seminarium Translatorskiego TŁUMACZE BEZ GRANIC we Wrocławiu, w dniach od 24 listopada do 1 grudnia 2013 r.

Program realizowany będzie we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Uczestnicy stażu zostaną wybrani w otwartym konkursie. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Aplikacje będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2013 r.

Więcej informacji o projekcie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: kew.org.pl
Data: 
28.06.2013 (Impreza całodniowa) - 15.07.2013 (Impreza całodniowa)