Stare księgi parafialne diecezji wileńskiej od jesieni w wersji cyfrowej


Fot. facebook.com/vilniausarkivyskupija
Od jesieni tego roku w Czytelni Dokumentów Cyfrowych Litewskiego Archiwum Historycznego będą dostępne cyfrowe kopie ksiąg parafialnych diecezji wileńskiej. Pierwszy nośnik ze zdigitalizowanymi dokumentami w środę, 28 sierpnia, główny archiwariusz Litwy Ramojus Kraujelis przekazał arcybiskupowi wileńskiemu Gintarasowi Grušasowi. W 2021 roku zapisy w starych księgach parafialnych można będzie przeglądać w internecie.

Litewskie Archiwum Historyczne zdigitalizowało ponad 700 ksiąg metrykalnych z 37 kościołów. 10 specjalistów pracowało nad tym od czerwca tego roku.

Najstarsze odnalezione w kościołach diecezji wileńskiej księgi parafialne pochodzą z XVII wieku. Są to księga narodzin z 1640 roku z kościoła w Święcianach i księga z 1655 roku z kościoła w Hoduciszkach. Wśród dokumentów znaleziono też nieoczekiwane przedmioty: pisma z podpisami biskupów i papieża, zdjęcia, paszport i nawet pieniądze – 500 rubli.

„Mamy taki plan, że za zgodą kurii biskupiej w końcu września dokumenty te zostaną udostępnione w Czytelni Dokumentów Cyfrowych Litewskiego Archiwum Historycznego” – poinformował główny archiwariusz Litwy Ramojus Kraujelis.

W ciągu 2 lat zdigitalizowane zostaną dokumenty również z 6 pozostałych diecezji Litwy. Wówczas powstanie czytelnia cyfrowa, z której internetowo korzystać będą mogli wszyscy zainteresowani, również mieszkający za granicą.

Ułatwi to dostęp do zasobów archiwalnych osobom poszukującym rodzinnych korzeni, informacji na temat przodków. „Zdarzają się smutne przypadki, gdy dokumenty nie zachowały się ani w kościele, ani w archiwum. Wiele rodzin może jednak z powodzeniem odszukać swoje korzenie” – zapewnił główny archiwariusz.

Arcybiskup wileński Gitaras Grušas przyznał, że do kurii często zwracają się osoby, które próbują odtworzyć swoje drzewo genealogiczne. Niestety zdarza się, że jest to niemożliwe ze względu na wiek i stan ksiąg parafialnych. Część dokumentacji kościelnej zaginęła w czasie wojen lub została zniszczona podczas pożarów w kościołach. W okresie sowieckim zdarzało się, że ludzie prosili, by nie wpisywać do księgi metrykalnej informacji o ślubie czy chrzcie, obawiając się, że może to się odbić na ich karierze zawodowej.

„Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi, dostęp do dokumentów będzie łatwiejszy” – stwierdził abp Grušas.

Na podstawie: BNS, vilnensis.lt