Środy Literackie w Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim 2024


Fot. facebook.com/vumuziejus
Wilno – miasto romantyków i tematów romantycznych. Na Środach Literackich w roku 2024 będziemy mówili o Uniwersytecie Wileńskim i jego studentach, profesorach oraz intrygach, o romantycznych salonach, o miłości od święta i choróbskach na co dzień. Zanurzymy się w XIX-wieczny świat, zrobimy akcent na realia litewskie uwiecznione w pracach malarzy, literatów oraz… w zapiskach lekarzy. Nasze daty przewodnie to 200-lecie smutnego zakończenia procesu filomatów i filaretów oraz jubileusz związany z wydanym przed 190 laty „Panem Tadeuszem” – 100-lecie dwóch pierwszych przekładów tego dzieła na język litewski.

Środy Literackie w Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim w roku 2023:

31 stycznia: Wpływ poezji Adama Mickiewicza na twórczość Kanuta Rusieckiego. Autorka odczytu: Vaida Ragėnaitė.

21 lutego: Rozprawy na temat chorób nerwowych obronione na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim w pierwszej połowie XIX wieku: autorzy, drukarze, dedykacje, pacjenci, metody leczenia i inne ciekawostki. Autorka odczytu: dr Eglė Sakalauskaitė-Juodeikienė. 

15 marca (piątek): Salon literacki w dworach litewskich. Autor odczytu: dr Marius Daraškevičius.

17 kwietnia: Michał Kleofas Ogiński: twórca i (lub) bojownik. Autorka odczytu: dr Ramunė Šmigelskytė-Stukienė.

15 maja: Infrastruktura Uniwersytetu Stefana Batorego w obrazie miasta. Autor odczytu: dr Waldemar Wołkanowski.

5 czerwca: Autorefleksja socjalna i kulturalna filomatów wileńskich. Autorka odczytu: dr Reda Griškaitė. 

17 lipca: „Fortepian Szopena” Cypriana Norwida. Poezja i historia. Autor odczytu: dr Adam Cedro.

7 sierpnia: Między Laudą a Warszawą – polsko-litewski artysta i poeta Roman Szwoynicki (Romanas Alekna Švoinickis). Autorka odczytu: dr hab. Inesa Szulska. 

4 września: Chłopcy – mit filomatów w perspektywie studiów nad męskościami. Autorka odczytu: dr hab. Danuta Zawadzka.

30 października: Poprawność językowa i świadomość językowa przełomu XIX i XX w. Autorka odczytu: dr Anetta Strawińska.

20 listopada: Przygody „Pana Tadeusza” w dwóch książkach z 1924 r. na Litwie: przekłady Konstantinasa Šakenisa i Antanasa Valaitisa. Autorka odczytu: prof. dr Brigita Speičytė.

18 grudnia: Przemyt i przemytnicy w XIX w. Autorka odczytu: dr Ewa Semenowicz.

Środy Literackie odbędą się w Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim, ul. Bernardinų 11, tel. (8 5) 2 79 18 79.

Początek spotkań – godz. 17.00 

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu spotkań.  Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zawczasu podana do wiadomości publicznej.

Na podstawie: informacja Muzeum Adama Mickiewicza przy Uniwersytecie Wileńskim

Data: 
31.01.2024 - 17:00 - 18.12.2024 - 17:00