Sprzątanie Rossy z Wileńską Młodzieżą Patriotyczną


Fot. na podstawie facebook.com
Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza na jesienną akcję sprzątania najstarszej wileńskiej nekropolii – „Młodzi dla Rossy 2019”. Sprzątanie odbędzie się 25 października (piątek) od godz. 15.00. Gdyby chętni nie zdążyli w ciągu jednego dnia uprzątnąć wyznaczonej działki cmentarza na Rossie, odbędzie się ponowne spotkanie 26 października (sobota) od godz. 11.00.Wileńska Młodzież Patriotyczna dba o cmentarz od 2013 roku. Działka, którą opiekuje się WMP, jest największą pod względem powierzchni na terenie całego cmentarza. Od kilku lat aktywny udział w sprzątaniu bierze Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Szczególne zaproszenie kierujemy do wszystkich osób, którym nie jest obojętne to szczególne miejsce.

PS Podczas sprzątania będą narzędzia do pracy, rękawice i worki. Członkowie WMP poczęstują wszystkich gorącą herbatą.Sprzątanie Rossy z Wileńską Młodzieżą Patriotyczną
Cmentarz Rossa w Wilnie
25 października 2019 r., godz. 15.00
Data: 
25.10.2019 - 15:00 - 26.10.2019 - 11:00