Sprawdzian ojczystej mowy na stulecie odzyskania niepodległości


Fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
W przededniu Wszystkich Świętych w Domu Kultury Polskiej odbyło się dyktando „Niepodległa”. Organizatorzy chcieli uczcić zbliżającą się setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zwracając uwagę na znaczenie języka, który przez lata pełnił kluczową rolę w zachowaniu polskiej tożsamości narodowej. Zwyciężczynią dyktanda została Krystyna Turkot, nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.


„Rozmawiając z dyrekcją Domu Kultury Polskiej o tym, w jaki sposób możemy to uczcić, stwierdziliśmy, że koncertów z okazji Dnia Niepodległości jest bardzo dużo, są spektakle, jest rajd rowerowy itd. Stwierdziliśmy, że może jednak trzeba zwrócić uwagę na język polski i że dyktando będzie dobrą okazją do refleksji nad naszym ojczystym językiem” – mówi w rozmowie z Wilnoteką Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Choć placówka gościła już wcześniej podobne inicjatywy, organizowaniem dyktanda zajęła się po raz pierwszy.

Autorkami tekstu dyktanda zatytułowanego „Pokrótce o wydarzeniach sprzed stu lat” są docent dr Henryka Sokołowska i docent dr Barbara Dwilewicz z polonistyki Akademii Edukacji przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Jak powiedziały, choć okoliczności wyznaczyły temat dyktanda, nie stanowiły dla niego większego ograniczenia. Z jego tekstem można zapoznać się tutaj.

„Trzeba pamiętać o tym, że język polski w bardzo dużej mierze przysłużył się Polakom przez tyle lat niewoli, właściwie to tylko dzięki językowi polskiemu i kulturze polskiej zachowała się wiara w przywrócenie niepodległości i że to stało się możliwe. Tutaj znaczenie języka jest ogromne i myślę, że jeszcze dotąd, zwłaszcza tu, na Wileńszczyźnie to odczuwamy” – podkreśliła doc. dr Henryka Sokołowska. Jak dodała, cieszy ją fakt, że język zyskuje w świadomości coraz większe znaczenie nie tylko jako środek komunikacji, lecz także nabiera znaczenia symbolicznego.

Jak dodała Barbara Dwilewicz, dodatkową wartość tego dyktanda stanowi fakt, że jest ono organizowane dla całej społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. „Najczęściej różne konkursy poświęcone językowi są organizowane w szkołach i dla młodzieży szkolnej. Polonistka wyraziła również nadzieję, że takie konkursy będą się odbywały częściej, a nie tylko z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

Do udziału w dyktandzie zgłosiły się 64 osoby, ostatecznie do pisania przystąpiły 52. Zwyciężczynią okazała się nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach Krystyna Turkot, która otrzymała nagrodę w postaci bonu podarunkowego na zakup sprzętu RTV i AGID w wysokości 300 euro. Kolejne miejsca zajęli dziennikarka „Kuriera Wileńskiego” Anna Pieszko (bon o wartości 200 euro) i student Sebastian Salwiński (bon o wartości 100 euro).

Projekt został współfinansowany przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.Zdjęcia i montaż: Mateusz Mozyro