Sprawa liter q, w i x w Sądzie Konstytucyjnym


Fot. BFL
Sąd Konstytucyjny przystąpił do rozpatrywania wniosku grupy posłów dotyczącego używania liter q, w i x w zapisie imion i nazwisk w dokumentach. Na ostateczną decyzję trzeba poczekać maksymalnie miesiąc.Pod wnioskiem w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o używaniu nielitewskich liter w dokumentach podpisało się trzydziestu posłów. W większości to parlamentarzyści z opozycyjnego Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Wnioskodawcy twierdzą, że podczas przyjmowania ustawy nie została uwzględniona rekomendacja Państwowej Komisji Języka Litewskiego. 

Komisja wyraziła zgodę na zapis nielitewskich liter w dokumentach osób, które zawarły związek małżeński z obcokrajowcem albo otrzymały litewskie obywatelstwo. Takiej możliwości pozbawiono obywateli, którzy w dokumentach źródłowych czy dokumentach przodków mają oryginalny zapis nazwiska.

Ustawa zezwalająca na używanie liter q, w i x na pierwszej stronie paszportu weszła w życie pierwszego maja.

Sąd Konstytucyjny w ciągu miesiąca ogłosi werdykt. Niezależnie od decyzji, ustawa o pisowni imion i nazwisk nie spełnia oczekiwań Polaków na Litwie, ponieważ nie pozwala na używanie znaków diakrytycznych.

Na podstawie: wilno.tvp.pl