Sprawa listu ministra oświaty i nauki RL G. Steponavičiusa


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka informuje o przebiegu sprawy dotyczącej pociągnięcia przez Fundację do odpowiedzialności ministra oświaty i nauki Litwy Gintarasa Steponavičiusa. Powodem tego, jak wiadomo, był list litewskiego ministra, wysłany w sierpniu 2011 roku, do 26 tysięcy rodziców uczniów szkół mniejszości narodowych. W swym liście minister oświaty i nauki Litwy uzasadniał potrzebę nowelizacji kontrowersyjnej ustawy o oświacie.
Przypominamy, że w sierpniu 2011 roku minister oświaty i nauki Litwy Gintaras Steponavičius do rodziców szkół mniejszości narodowych na Litwie wysłał aż 26 tysięcy pism, uzasadniających nowelizację ustawy o oświacie. Już we wrześniu tegoż roku Europejska Fundacja Praw Człowieka złożyła dwa wnioski do Prokuratury Generalnej Republiki Litewskiej z prośbą o pociągnięcie ministra Steponavičiusa do odpowiedzialności na podstawie art. 168 Kodeksu Karnego RL (zabrania bezprawnego przetwarzania albo ujawnienia informacji o prywatnym życiu osoby) oraz art. 170 KK (odnosi się do podżegania przeciwko osobom należącym do narodowej, rasowej, etnicznej, religijnej czy innej grupy osób).

Niestety, oba wnioski zostały odrzucone przez litewską Prokuraturę Generalną. Motywowano to tym, że list ministra oświaty i nauki miał charakter ogólnikowy, a więc nie zawierał konkretnego odbiorcy, jego danych osobowych. Poza tym stwierdzono brak skargi ze strony osób bezpośrednio zainteresowanych (czyli rodziców, opiekunów itd.). Wniosek dotyczący art. 170 Kodeksu Karnego RL został uznany za bezpodstawny.

W listopadzie ubiegłego roku Europejska Fundacja Praw Człowieka zaskarżyła decyzje prokuratury do Wileńskiego Sądu Dzielnicowego nr 1. Kwestię naruszenia art. 170 sąd oddalił, natomiast w sprawie naruszenia art. 168 zaopiniowano pozytywnie. Decyzję prokuratora Prokuratury Generalnej RL sąd uznał za niezgodną z prawem i ją odwołał, nakazując ponowne rozpatrzenie wniosku fundacji. Jednakże instytucja ta ponownie przyjęła podobną, nieprzychylną dla Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, decyzję.

Nowym argumentem w tej sprawie był brak naruszenia art. 409 kodeksu postępowania karnego, na podstawie którego może być wszczęte postępowanie karne dotyczące czynów przestępczych mających znaczenie społeczne lub czyniących szkodę osobie, która z poważnych przyczyn sama nie może obronić swych praw. Poza tym litewska Prokuratura Generalna ponownie stwierdziła, że nie otrzymała skargi osoby poszkodowanej lub jej opiekuna, na podstawie której mogłaby nadać bieg całej sprawie.

W końcu 2011 roku Fundacja złożyła kolejną skargę apelacyjną. W niej poddano krytyce między innymi decyzję prokuratury dotyczącą selekcjonowania odbiorców listów według narodowości, języka i wysyłania ich do wyraźnie określonych grup jako nie mające wagi publicznej, choć znamię to powinien nosić każdy czyn przestępczy. Czy wywołany rezonans w mediach w danej sprawie oraz liczba zebranych podpisów (2423) pod petycją Fundacji przeciwko gromadzeniu i przetwarzaniu przez rząd RL danych, ujawniających pochodzenie etniczne nie świadczą o skali znaczenia publicznego tego wydarzenia?

W styczniu 2012 roku Wileński Sąd Dzielnicowy nr 1 po raz kolejny odrzucił skargę Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, akcentując brak skargi ze strony osób poszkodowanych. Na początku lutego bieżącego roku, na podstawie kolejnego odwołania się, sprawa listu litewskiego ministra oświaty i nauki trafiła do Wileńskiego Sądu Okręgowego.

W piątek, 17 lutego tego roku, w minionej sprawie odbyło się posiedzenie sądowe, o którym Fundacja nie była poinformowana. Rezultatem posiedzenia było wyznaczenie ogłoszenia decyzji na 27 lutego 2012 roku, na godzinę 8.30. Decyzja ta, jak się Fundacja dowiedziała w miniony poniedziałek, również jest nieprzychylna, a sąd skargę oddalił. O tym, że wątpliwości Fundacji o prawomocności działań ministra Gintarasa Steponavičiusa są podstawne, świadczy nie tylko uznana za dopuszczalną zgodnie z Regulaminem Parlamentu Europejskiego i przyjętą do rozpatrywania przez Komisję Petycji UE petycja Fundacji w tej sprawie, ale również decyzja Inspekcji Ochrony Danych Osobowych RL.

Fundacja prosiła Inspekcję, by zbadała możliwe naruszenie prawa przez ministra oświaty w związku z gromadzeniem i wykorzystaniem danych osobowych uczniów szkół mniejszościowych. Inspekcja nie uznała wniosek Fundacji za podstawny. We wniosku inspekcji stwierdzono, że Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy realizowało swój cel, jakim jest efektywne zarządzanie systemem oświaty, działało w interesie rodziców i uczniów informując o zmianach w ustawie oświatowej.

Równocześnie, co jest zaskakujące, Inspekcja Ochrony Danych Osobowych RL wystosowała do Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy rekomendację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Inspekcja zaleciła, aby ministerstwo korzystając w przyszłości z informacji zgromadzonej w rejestrze, oceniało niezbędność, stosowność i zgodność z prawem zamierzanych działań. Tym samym zaprzeczając swoim wcześniejszym wywodom i potwierdzając, że ich decyzja nie była oparta na przesłankach merytorycznych.

Europejska Fundacja Praw Człowieka zwraca się do rodziców, których dzieci otrzymały list od ministra oświaty i nauki Litwy Gintarasa Steponavičiusa o kontakt. Gromadzenie i ujawnienie danych osobowych przez władze litewskie, jak również wysyłanie listów do osób niepełnoletnich bez zgody rodziców jest ewidentnym naruszeniem zasad państwa prawa, między innymi do prywatności oraz ochrony danych osobowych.

Zapraszamy osoby, których prawa zostały naruszone przez pismo ministra, do siedziby Fundacji (ul. Liepkalnio 103), bądź o kontakt telefoniczny +370 6 91 50 822 i mailowy efhr@efhr.eu. Europejska Fundacja Praw Człowieka udzieli Państwu bezpłatnej konsultacji i pomocy prawnej. Więcej informacji na stronie www.efhr.eu

Komentarze

#1 Swoja droga to tez wyslalem

Swoja droga to tez wyslalem kwestionariusz to EFHR w sprawie ujawnienia moich danych osobistych przez jednego z adminow internetowych portali na Litwie. Jednak, jak na razie, nie zauwazylem, aby dana fundacja cos zrobila w tym kierunku. Czyzby w.w fundacja lubi bronic Polakow od Litwinow i na tm zyskiwac na popularnosci, a przepychanki polsko-polskie nie naleza to jej kompetencji?

#2 do Żeligowski: tych kilku (3)

do Żeligowski:
tych kilku (3) lt etatowców ma za zadanie obniżać poziom dyskusji, zmieniać temat, rozmywać problemy. Byle tylko na tym forum nie urodziła się żadna konkretna inicjatywa.i żeby zniichęcić zaglądających tu nowych internautów. Warto te trolle pomijać i lekceważyć, i występować z konkretnymi inicjatywami.- od razu będą próbowali zmienić temat na durne przygadywanki.
Czy w Twoim mieście nie podjąłbyś się zorganizować grupę wspierająca protestujących 17-go marca uczniów szkół polskich i ich rodziców ?

Szanowni mieszkańcy Wileńszczyzny,

Podejmowane w ciągu roku działania w obronie polskiego szkolnictwa przez Polaków na Litwie, jak narazie, nie przyniosły żadnego rezultatu. Jednakże jesteśmy zdeterminowani do stanowczej obrony polskiej oświaty na Litwie. Przede wszystkim zależy nam na dobru naszych dzieci, aby mogły pobierać naukę w języku ojczystym.

W rok po nowelizacji ustawy o oświacie komitety strajkowe szkół polskich na Litwie organizują przemarsz od Sejmu do Rządu RL oraz wiec w obronie polskiego szkolnictwa. Przemarsz rozpocznie się przy Sejmie RL (pr. Gedymina 53) w sobotę 17 marca o godz. 12.00. Następnie odbędzie się wiec przy Rządzie RL (pr. Gedymina 11).

Będziemy żądać odwołania dyskryminujących zapisów w przyjętej Ustawie o oświacie:

rezygnacji z ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego na maturze;
przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na listę egzaminów obowiązkowych na maturze;
zaprzestania eleminacji języka ojczystego ze szkół polskich poprzez wprowadzenie nauczania poszczególnych przedmiotów w języku litewskim;
rezygnacji z dyskryminującego postulatu zachowania szkoły litewskiej kosztem polskiej.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie są obojętni na losy polskiego szkolnictwa na Litwie oraz dobro naszych dzieci, do poparcia naszych postulatów i wzięcia czynnego udziału w przemarszu i wiecu.

Komitety strajkowe szkół polskich na Litwie
Koordynator – Albert Narwojsz
Sekretarz – Renata Cytacka

#3 do EFHR: Znajdziecie

do EFHR:
Znajdziecie poszkodowanych w czasie marszu i wiecu w obronie szkół polskich 17-go Marca w Wilnie.Trzeba wyjść do ludzi , a nie tylko ogłosić i czekać aż ktoś pofatyguje się i przyjdzie.To tak nie działa, a szczególnie na Wileńszczyżnie. Ogłoście przez megafon i zwróćcie się o wsparcie do komitetów strajkowych.
www.tygodnik.lt

#4 Swoja droga to tez wyslalem

Swoja droga to tez wyslalem kwestionariusz to EFHR w sprawie ujawnienia moich danych osobistych przez jednego z adminow internetowych portali na Litwie. Jednak, jak na razie, nie zauwazylem, aby dana fundacja cos zrobila w tym kierunku. Czyzby w.w fundacja lubi bronic Polakow od Litwinow i na tm zyskiwac na popularnosci, a przepychanki polsko-polskie nie naleza to jej kompetencji?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.