Spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Bujnickim i jego nową książką „O literackiej grupie «Żagary» i nie tylko”


Fot. Instytut Polski w Wilnie
W ramach cyklu „Spotkania z polską książką” Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Litewskim Instytutem Literatury i Folkloru oraz Wileńską Galerią Obrazów zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Bujnickim i jego nową książką „O literackiej grupie «Żagary» i nie tylko”. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 19 lutego o godz. 18.30 w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4).
Książka prof. Tadeusza Bujnickiego „O literackiej grupie «Żagary» i nie tylko” jest pierwszą publikacją w języku litewskim, poświęconą międzywojennej wileńskiej grupie literackiej „Żagary”, do której należeli tacy twórcy, jak: Teodor Bujnicki, Jerzy Zagórski, Aleksander Rymkiewicz i Czesław Miłosz. Książka ta, a właściwie zbiór artykułów, jest szczególna, gdyż „Żagary”, idea i działalność tej grupy jest praktycznie na Litwie nieznana. Dlatego dostępna w języku litewskim publikacja wzbogaci wiedzę czytelników o ówczesnym Wilnie, jego kulturze i literaturze. Warto zauważyć, że Autor w książce wykorzystuje nie tylko materiały z litewskich i polskich archiwów, ale też posługuje się dokumentami z osobistego archiwum swego ojca Teodora Bujnickiego. Autor wykorzystał niepublikowane dotąd, prywatne źródła archiwalne na temat międzywojennego Wilna.

Podczas prezentacji książki, która powstała dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Wilnie, profesorowi Tadeuszowi Bujnickiemu zostanie wręczona Nagroda im. Algisa Kalėdy, ustanowiona przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru. Nagroda imienia wybitnego literaturoznawcy i twórcy wileńskiej polonistyki przyznawana jest co roku za znaczące badania naukowe dziedzictwa literatury litewskiej, polsko-litewskich związków literackich i studiów porównawczych w dziedzinie kulturoznawstwa.

Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki urodził się w 1933 roku. W komentarzu do swojej książki napisał: „Jestem wdzięczny losowi, że się urodziłem w Wilnie, w niezwykle pięknym mieście, do którego ciągle powracam i z którym jestem nierozerwalnie złączony”. Z wielkim sentymentem do rodzinnego kraju T. Bujnicki powtarza za noblistą Czesławem Miłoszem: „Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać…”

Jako naukowiec T. Bujnicki badał nie tylko twórczość Cz. Miłosza, który w okresie międzywojennym był kolegą jego ojca, Teodora Bujnickiego w grupie „Żagary”, ale i twórczość innego noblisty, pisarza Henryka Sienkiewicza. Zajmował się polską prozą historyczną XIX wieku, polską literaturą rewolucyjną, jak też literaturą i kulturą pogranicza północno-wschodniego, zwłaszcza polsko-litewskiego. Jest założycielem Katedry Kultury Literackiej Pogranicza na Uniwersytecie Jagiellońskim, która uważana jest za jeden z najlepszych ośrodków lituanistycznych poza granicami Litwy. Jako jeden z prekursorów polsko-litewskich badań literackich przed 25 laty wspierał zakładanie studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim, na którym też wykładał.

W spotkaniu udział wezmą: autor książki prof. Tadeusz Bujnicki, inicjatorka nagrody Laima Kalėdienė, minister kultury dr Mindaugas Kvietkauskas, dyrektor Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru Aušra Martišiūtė-Linartienė oraz tłumaczki Danutė Balašaitienė i Vaiva Narušienė.

Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem.

Organizatorzy: Litewski Instytut Literatury i Folkloru, Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Muzeum Sztuki-Wileńska Galeria Obrazów.  

Spotkanie z prof. dr hab. Tadeuszem Bujnickim i jego nową książką „O literackiej grupie «Żagary» i nie tylko”
Wileńska Galeria Obrazów (ul. Didžioji 4)
19 lutego 2019 r., godz. 18.30
Wstęp wolny

Data: 
19.02.2019 - 18:30