Spotkanie z Mirosławą Wojszwiłło w Solecznikach


Na zdjęciu od lewej: Mirosława Wojszwiłło i Beata Pietkiewicz, fot. salcininkai.lt
W miniony piątek, 25 maja w sali Biblioteki Publicznej w Solecznikach odbyło się spotkanie z mieszkającą obecnie w Stanach Zjednoczonych, a urodzoną w gminie podborskiej rejonu solecznickiego poetką i pisarką Mirosławą Wojszwiłło.Inicjatywa zorganizowania spotkania wyszła od wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Beaty Pietkiewicz. Razem z autorką zaprezentowała urywki z książek pani Mirosławy Wojszwiłło oraz wiersze z kilku tomików jej poezji. À propos, niektóre z cytowanych książek są dostępne również w bibliotece w Solecznikach.

O czym pisze Mirosława Wojszwiłło?

Są to przede wszystkim wspomnienia, opisy różnorodnych wydarzeń i przeżyć, często przypominające pamiętniki, dzienniki. Dla miejscowego czytelnika szczególnie bliskie są książki zawierające opowiadania o miejscowych ludziach i miejscowościach, historie, które miały miejsce w okolicach Podborza, Ejszyszek, Wilna. 

Wśród przybyłych na spotkanie byli nie tylko miłośnicy poezji, lecz także przyjaciele i znajomi, w związku z czym rozmowa autorki z publicznością była szczególnie wzruszająca.

Na zakończenie spotkania wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznicka Beata Pietkiewicz wręczyła poetce kwiaty i album fotograficzny o rejonie solecznickim.

Pani Mirosława od ponad 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wyjechała tam za synem lekarzem Wiesławem Stecewiczem. Na Litwę przyjeżdża prawie co rok, czasami – nawet kilka razy do roku. Przy okazji wizyt na Litwie organizowane są jej spotkania z rodakami. Często też odwiedza Polskę. À propos, jest laureatką trzech polskich nagród literackich: Nagrody Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej za zasługi dla kultury Litwy i Polski (Warszawa  Bydgoszcz 2015), IANICIUSA – Nagrody Literackiej im. Klemensa Janickiego za wybitną poezję i prozę reportażową z podróży (Bydgoszcz 2016) oraz FENIXA – Nagrody Ekspresjonistycznej im. Tadeusza Micińskiego za niezwykłą ekspresję liryki i prozy (Warszawa 2018). 

W tym miesiącu doszło do spotkań autorskich pani Mirosławy w Szczecinie i Policach, dokąd przybyła na zaproszenie starszego kustosza Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica Krystyny Korkuć.

Na podstawie: salcininkai.lt, inf. wł.