Spotkanie z Kazimierzem Brakonieckim w Wilnie


Kazimierz Brakoniecki, współzałożyciel Wspólnoty Kulturowej "Borussia", fot. www.lenkukultura.lt
4 lutego o godzinie 16.00 w Instytucie Polskim w Wilnie przy ulicy Wielkiej 23 (Didžioji 23) odbędzie się spotkanie z poetą, pisarzem i współzałożycielem stowarzyszenia "Borussia" - Kazimierzem Brakonieckim. Temat spotkania brzmi: Ojczyzną jest drugi człowiek. Poetyka pamięci i współżycia na przykładzie działalności Wspólnoty Kulturowej "Borussia" w Olsztynie.
Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" zostało założone w 1990 roku w Olsztynie. Działa na rzecz budowania i pogłębiania kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Ideą przewodnią działalności wspólnoty jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami narodowościowymi w jednoczącej się Europie. Stowarzyszenie zajmuje się problematyką historyczną i społeczną.

Wspólnota kulturowa "Borussia" zajmuje się także wydawaniem, międzynarodową wymianą młodzieży, współpracą transgraniczną oraz wolontariatem. Współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami na Białorusi, Litwie, Ukrainie, we Francji, w Niemczech i Rosji.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.
Wstęp wolny.

Data: 
04.02.2011 - 16:00 - 18:00