Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NB8


Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw bałtycko-nordyckiej ósemki w 2011 r., fot. urm.lt
4 września w Wilnie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw należących do bałtycko-nordyckiej ósemki. W spotkaniu uczestniczyła również prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė. Ministrowie rozmawiali na temat współpracy państw regionu bałtyckiego z państwami regionu północnego. W tym roku koordynatorem spotkania jest Republika Litewska, w przyszłym roku będzie to Szwecja.
Celem spotkania ministrów spraw zagranicznych z państw bałtyckich i państw regionu północnego było omówienie perspektyw współpracy w strefie euro, rozbrojenia i aktualnych spraw związanych z polityką międzynarodową, zwłaszcza z partnerstwem na Wschodzie. Ministrowie omówili również wyniki dotychczasowej współpracy, której cele zostały zawarte w raporcie przygotowanym w 2010 roku przez ekspertów spraw międzynarodowych.

W skład nordycko-bałtyckiej ósemki wchodzą: Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Dania, Islandia, Norwegia i Szwecja. Spotykają się premierzy tych państw, ministrowie poszczególnych resortów, przedstawiciele parlamentów i ekspertów z państw regionu. Do tej pory państwa NB8 urzeczywistniły wiele planów w ramach współpracy regionalnej. W tym roku spotkali się w Mołdawii w celu wsparcia integracyjnych dążeń Republiki Mołdawskiej.

Niektórzy z polskich publicystów uważają, że priorytetem litewskiego MSZ nie są już stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Polską, a nawet z Unią Europejską. Litewscy politycy stają się orędownikami zwrotu Litwy ku Skandynawii, o czym świadczy jej zaangażowanie w projekty NB8.

Dla państw z grupy NB8 najważniejszy jest rozwój regionu. Merle Pajula, dyplomata z estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi, że „wbrew nieformalnej naturze tego współdziałania, wygląda na to, że grupa ośmiu krajów dysponuje właściwie największym potencjałem, aby stać się kręgosłupem współpracy nad Morzem Bałtyckim”.

Na podstawie: BNS, new.org.pl