Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy


Szefowie MSZ Litwy, Polski i Ukrainy / Fot. lubelskie.pl
W Lublinie odbyło się (28 lipca) spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy. Tematem wydarzenia była sytuacja dot. bezpieczeństwa w regionie oraz reformy realizowane na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wespół z szefem dyplomacji polskiej Jackiem Czaputowiczem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą podpisali deklarację, która zakłada utworzenie „Trójkąta Lubelskiego”.


Celem „Trójkąta Lubelskiego” jest rozszerzanie i umacnianie współpracy w sferze bezpieczeństwa w odpowiedzi na wspólne zagrożenia w regionie, pogłębianie trójstronnych więzi wojskowych i obronnych z pełnym wykorzystaniem potencjału NATO i UE, dalsze rozwijanie współpracy gospodarczo-społecznej, rozwój unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego oraz wspieranie procesu reform na Ukrainie. W ramach realizacji deklaracji organizowane mają być regularne trójstronne spotkania ministrów oraz konsultacje przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych trzech krajów.

Ministrowie Linas Linkevičius, Jacek Czaputowicz, Dmytro Kuleba, a także wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik oraz generałowie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego złożyli wieńce pod pomnikiem Unii Lubelskiej na placu Litewskim w Lublinie.

Na podstawie: lubelskie.pl, PAP