Spotkanie międzypaństwowe w sprawie świńskiej grypy


Fot. zum.lt
Przedstawiciele służb weterynaryjnych Litwy, Łotwy i Estonii oraz Polski spotykają się w Wilnie w celu omówienia kwestii zagrożenia oraz sposobów walki ze świńską grypą, która zbliża się do granic unijnych.
Kwestie ochrony przed świńską grypą z terytorium Białorusi są poruszane w poniedziałek na międzypaństwowym spotkaniu w Wilnie.
Trzy państwa bałtyckie oraz Polska omawiają sposoby walki z tym niebezpieczeństwem.

Dyrektor Państwowej Inspekcji Żywności i Weterynarii Jonas Milius, stwierdził, że kraje bałtyckie i Polska powinny wykorzystać sposoby stosowane przez Litwę, gdyż ich prewencja jest węższa i słabsza.

Na granicy litewsko-białoruskiej są dezynfekowane środki transportu, obuwie, wprowadzono zakaz przewożenia żywności.

Litwa planuje zastosowanie radykalnych rozwiązań, a mianowicie w odległości 10 kilometrów od granicy z Białorusią chce wyniszczyć całe pogłowie świń, jednakże oczekuje na zgodę Komisji Europejskiej. Jeżeli decyzja będzie pozytywna trzeba będzie zabić ok. 10 tys. świń. Litwa planuje także wybudowanie 500 kilometrowej ściany chroniącej przed migracją zwierzyny, zwłaszcza dzików z Białorusi. Koszt bariery wyniesie około 34,5 mln lt, a środki pochodziłyby z dotacji unijnych.

Na podstawie: BNS