Spotkanie Grybauskaitė z Łukaszenką


Granica litewsko-białoruska, fot. democraticbelarus.eu
Jak informuje służba prasowa głowy państwa litewskiego, prezydent Dalia Grybauskaitė spotka się w jutro w Mińsku z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. W czasie wizyty zostanie podpisana umowa dwustronna o ruchu przygranicznym. Litwa zamierzała podpisać tę umowę w zeszłym roku, podczas wizyty Łukaszenki w Wilnie, jednak na prośbę strony białoruskiej sprawę odłożono.
Pani prezydent będzie towarzyszył minister spraw zagranicznych Audronius Ażubalis, który ma podpisać umowę transgraniczną. Dokument przewiduje poszerzenie strefy bezwizowej do 50 km od granicy - mieszkańcy tej strefy mogliby podróżować przez granicę na podstawie specjalnych przepustek, wydawanych na pięć lat. Poszerzenie strefy pozwoliłoby objąć nią mieszkańców Lidy i Grodna z jednej strony, a Wilna i Druskiennik z drugiej. Po stronie białoruskiej z ruchu bezwizowego mogłoby korzystać około 600 tys. mieszkańców, a po litewskiej - około 800 tys. Mały ruch graniczny jest szczególnie ważny dla Polaków mieszkających po obu stronach granicy. Rozpad ZSRR, a szczególnie wstąpienie Litwy do Unii Europejskiej, sprawiły, że kontakty transgraniczne stały się trudniejsze.

Przywódcy Litwy i Białorusi zamierzają omówić także zbliżające się wybory prezydenckie na Białorusi oraz współpracę obu krajów w dziedzinie energetyki.

Grybauskaitė udaje się na Białoruś także jako przedstawicielka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), której w przyszłym roku Litwa będzie przewodniczyła. ”Litwie zależy na tym, by wybory na Białorusi odbyły się bez zakłóceń, zgodnie ze standardami OBWE” - zaznaczył doradca prezydent Grybauskaitė do spraw zagranicznych Darius Semaszka.

Obecnie OBWE przewodniczy Kazachstan. Po raz pierwszy na czele tej organizacji stoi kraj postsowiecki, azjatycki i muzułmański. Decyzję o przewodnictwie podjęły kraje członkowskie w 2001 roku, w Madrycie. Jest ona dość kontrowersyjna, m.in. z powodu nieprzestrzegania praw człowieka przez Kazachstan. Dobitnym tego przykładem są pojawiające się w mediach informacje, że wszystkie wybory, jakie odbyły się w Kazachstanie, nie były wolne i uczciwe według obserwatorów OBWE. Nie zmienia to faktu, iż powierzenie przewodnictwa Astanie jest wyrazem uznania dla jej wyjątkowej pozycji na obszarze WNP. Panujący niepodzielnie od lat 80. prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew priorytetem przewodnictwa w OBWE uczynił zażegnanie rozłamu między Wschodem a Zachodem, który zagraża efektywności organizacji.

Przewdonictwo Kazachstanu będzie trwało do końca 2010 roku, następnie w roku 2011 roku na kolejny rok obejmie je Litwa.

Na podstawie: PAP, osce.org, inf.wł.