Spotkanie absolwentów „Syrokomlówki”


Fot. na podstawie facebook.com
Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zaprasza na Spotkanie Absolwentów, które odbędzie się 15 lutego 2019 r. o godz. 18.00.
Gimnazjum, zrzeszające całą społeczność szkolną, kształci i wychowuje człowieka otwartego, twórczego i odpowiedzialnego, podejmującego decyzje zgodne z wartościami humanistycznymi. Zapewnia wychowanie przedszkolne oraz wysoką edukację na poziomie szkoły początkowej, podstawowej i średniej, jak też edukację pozaformalną. Realizuje przy tym elementy Koncepcji Kształcenia Kultury Humanistycznej poprzez Sztukę. Dzięki współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców gimnazjum dba o rozwój środowiska edukacyjnego służącego do aktywnego pobierania nauki i osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia.

Spotkanie Absolwentów
Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie
15 lutego 2019 r., godz. 18.00
Data: 
15.02.2019 - 18:00