Śpiew tradycyjny polskich wspólnot na Litwie


Fot. na podstawie facebook.com
Zespół Folklorystyczny „Łałymka” zaprasza wszystkich miłośników tradycyjnego śpiewu regionu wileńskiego na wykład „Śpiew tradycyjny polskich wspólnot na Litwie na przykładzie folklorystycznego zespołu Łałymka”, który odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00-13.30 w Teatrze Balkonowym LMTA (Gedimino pr. 42, Wilno). Wykładowca prof. dr. hab. Gustaw Juzala.


Od 1996 roku dzięki wsparciu organizacji Nordplus sieć NordTrad, organizuje doroczną pięciodniową konferencję etnomuzykologiczną. Spotkanie to odgrywa istotną rolę w tworzeniu i utrzymywaniu kontaktów między instytucjami zarówno na poziomie wykładowców, jak i studentów, a dla wielu z nich, którzy odbyli wymiany studenckie w innych krajach nordyckich, konferencja była pierwszym impulsem, który rozpoczął nowe podejście do tradycyjnej muzyki. Konferencja odbywa się w różnych krajach i instytucjach i co roku ma inny temat.

Organizator: Centrum Kultury w Solecznikach Śpiew tradycyjny polskich wspólnot na Litwie
Teatr Balkonowy LMTA (Gedimino pr. 42, Wilno)
12 kwietnia 2019 r., godz. 12.00-13.30
Data: 
12.04.2019 - 12:00