Spektakl „Pasja”


Mat. prom. organizatorów
Centrum Kultury w Solecznikach zaprasza na spektakl „Pasja", który odbędzie się 22 marca 2018 r. o godz. 17.30 oraz 23 marca 2018 r. o godz. 12.00.
„Pasja”
– czerpiąc inspirację ze średniowiecznych misteriów wielkopostnych, posługuje się jednocześnie językiem teatru współczesnego – ekspresyjnego, odwołującego się do prawdy emocji i doznań.

W tym spektaklu artystyczne poszukiwania zaprowadziły Teatr „A” do źródła o podwójnym, wyjątkowym znaczeniu. Z jednej strony mamy tutaj do czynienia, jako formalną inspiracją, z najstarszymi, jak zwykło się przyjmować, gatunkami odradzającego się teatru europejskiego – dramatem liturgicznym, misteriami wielkopostnymi; z drugiej strony twórcy pochylają się nad tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, fundamentem chrześcijańskiej doktryny.

Jest to więc niezwykła podróż w świat chrześcijańskiej wiary i wielowiekowej tradycji, pomnażanej przez kolejne pokolenia artystów i teologów, na równi „uwiedzionych” ewangelicznymi prawdami.

Inspiracja średniowiecznymi misteriami staje się punktem wyjściowym, „kamieniem węgielnym porozumienia z widzem”, na którym buduje się świat niezwykle osobistych historii ludzi, ich intymnych relacji z Mistrzem, relacji między sobą nawzajem.

Motorem dramaturgicznym „Pasji”, opisującej ewangeliczne wydarzenia od triumfalnego wjazdu do Jerozolimy aż po Zmartwychwstanie, czynią twórcy spektaklu zderzenie tragedii Judasza broniącego swojej racji, do pewnego momentu narzucającego okrutne reguły gry, z czułą relacją najbliższych apostołów Chrystusa i towarzyszących im kobiet.

Ostatecznie jednak to ci ostatni zaprowadzą widza pod krzyż, przeżyją z nim tragedię pogrzebu i radość paschalnego poranka.

Nieustanne towarzyszenie w kluczowych momentach spektaklu tradycyjnych pieśni liturgicznych, „katalizujących” głębokie wzruszenie naocznych świadków Męki Chrystusowej, jak i decyzja prezentowania spektaklu we wnętrzach sakralnych sprawiają, że „Pasja” wymyka się jednoznacznej klasyfikacji – twórcy zgadzają się, że jest to coś więcej niż spektakl teatralny.

„Pasja” staje się wydarzeniem paraliturgicznym.

Spektakl „Pasja”
Centrum Kultury w Solecznikach
22–23 marca 2018 r.
Bilety w cenie 4 euro, do nabycia w kasie Centrum Kultury w Solecznikach
Data: 
22.03.2018 - 17:30 - 23.03.2018 - 12:00