Specjalna komisja ds. elektrowni w Ostrowcu


Fot. „Reuters”/„Scanpix”
Rząd podjął w środę decyzję o powołaniu komisji koordynującej i zapewniającej skuteczną synchronizację sieci elektroenergetycznych, wzmacniającej niezawodność i środki bezpieczeństwa sieci, ich wdrażanie i działania mające na celu ograniczenie zagrożeń względem elektrowni jądrowej w Ostrowcu – informuje rząd.
„Potrzeba powołania Komisji jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę, że po uruchomieniu elektrowni atomowej w Ostrowcu konieczne jest skuteczne zajęcie się kwestią blokowania energii elektrycznej z krajów trzecich i niezawodnego działania systemu energetycznego, a także sprostania wyzwaniom związanym z realizacją projektu synchronizacji” – powiedział minister energetyki Dainius Kreivys na posiedzeniu rządu. 

„Dziś widzimy, że niektóre projekty (synchronizacyjne – przyp. red.) są opóźnione i to właśnie z przyczyn, które tkwią również w braku koordynacji” – dodał.

Komisji przewodniczyć będzie premier, a zastępcą będzie minister energetyki. W pracach Komisji weźmie również udział minister środowiska, finansów, transportu, spraw zagranicznych, rolnictwa, przedstawiciele Państwowej Rady Regulacji Energetyki, Państwowego Inspektoratu Bezpieczeństwa Energii Atomowej, kierownicy „EPSO-G”, „Ignitis grupės” i „Litgrid”.

Dekretem premier Ingridy Šimonytė powołana zostanie także grupa robocza pod przewodnictwem ministra energetyki, która przygotuje propozycje dotyczące stanowiska Litwy we wszystkich kwestiach handlu energią elektryczną z Białorusi. Grupa robocza dokona przeglądu postępów w realizacji projektów synchronizacyjnych i przedstawi Komisji sugestie dotyczące ich przyspieszenia.

Planuje się, że pierwsze propozycje zostaną złożone przez grupę roboczą na początku lutego.

„Ponadto powstaje grupa robocza przy Ministerstwie Energetyki, która większość problemów będzie rozwiązywać na miejscu, a komisji przekaże te kwestie, które konkretnie wymagają koordynacji na szczeblu rządowym” – wyjaśnił D. Kreivys.

Litwa jest najbardziej aktywnym krytykiem białoruskiej elektrowni jądrowej, zarzuca jej nieprzestrzeganie wymogów bezpieczeństwa. W tym czasie Mińsk odrzuca zarzuty.

Litwa wraz z Łotwą i Estonią zamierza zsynchronizować swoje sieci z Europą kontynentalną do 2025 r.

Na podstawie: BNS