Spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach na Litwie - najszybszy w UE


Fot. sumin.lrv.lt
Liczba ofiar śmiertelnych na drogach maleje na Litwie najszybciej w Unii Europejskiej, we czwartek, 20 czerwca poinformowało Ministerstwo Komunikacji. Litwa jest absolutnym liderem w UE pod względem spadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w okresie od 2001 do 2018 roku. W minionym roku natomiast uplasowała się na trzeciej pozycji. Dane te opublikowała Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu w swoim dorocznym raporcie.


„W dziedzinie bezpieczeństwa drogowego Litwa rzeczywiście zrobiła ogromny postęp, którego w życiu codziennym zapewne nie dostrzegamy. Dzisiaj możemy śmiało twierdzić, że  od okresu, który był określany „wojną na drogach” skutecznie poruszamy się w kierunku „Wizji 0””, - twierdzi minister komunikacji Rokas Masiulis.   

Od 2001 roku, kiedy Unia Europejska po raz pierwszy wysunęła cel zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach, do roku 2018 Litwa osiągnęł anajlepszy wynik – liczba ofiar śmiertelnych na drogach spadła o 75,9 procent. Według tego wskaźnika tuż za Litwą plasuje się Łotwa (73,1 proc.), Słowenia i Hiszpania (po 67,3 proc.). Średnia unijna – o 54,5 proc. mniej ofiar wypadków drogowych.

W ubiegłym roku pod względem bezpieczeństwa drogowego Litwa wśród państw unijnych podniosła się o trzy pozycje i po raz pierwszy wyprzedziła Czechy, Portugalię i Węgry. Wskaźnik ten określany jest na podstawie liczby ofiar śmiertelnych na drogach w ciągu roku przypadającej na 1 mln mieszkańców.   

Trójka państw Unii Europejskiej, które w ubiegłym roku najbardziej zmniejszyły liczbę ofiar śmiertelnych na drogach w porównaniu do roku poprzedniego to: Słoawcja (o 17 proc. ofiar śmiertelnych mniej), Słowenia (o 12 proc. mniej) i Litwa (o 11 proc. mniej).   

W okresie od 2010 do 2018 roku pod względem bezpieczeństwa drogowego iderami były Grecja (o 45 proc. ofiar śmiertelnych mniej) i Litwa (o 43 proc.). dążąc do wytyczonego przez UE celu zmniejszenia do 2020 roku liczby ofiar śmiertelnych na drogach  połowę, w 2018 roku miał być osiągnięty spadek co najmniej o 42,6 proc., tymczasem w krajach UE średnia tego wskaxnika wynosi zaledwie 20,7 procent. W związku z tym Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu w swoim rocznym raporcie podkresla, że jedynie Grecja i Litwa skutecznie dążą do wytyczonego przez UE celu.  

Nagrodą PIN (PIN to skrót od Performance INdex, czyli wskaźnik skuteczności) za skuteczne zmniejszanie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym roku uhonorowano Irlandię – drugie pod względem bezpieczeństwa na drogach państwo w UE, w którym w 2018 roku na 1 mln mieszkańców przypadło 30 ofiar śmiertelnych. Na Litwie wskaźnik ten pozostaje w tyle od średniej unijnej (49 ofiar śmiertelnych na 1 mln mieszkańców, jednak w ciągu ostatnich ośmiu lat nasz kraj zrobił wyjątkowo wielki postęp zmniejszając ten wskaźnik z 95 (2010 r.) do 61 (2018 r.).

 Litwa nagrodę PIN za osiągnięcia w poprawie bezpieczeństwa drogowego otrzymała w 2011 roku.

Na podstawie: sumin.lrv.lt, bns.lt