Sondaż: molestowanie seksualne w środowisku filmowym


Fot. BNS
Jedna czwarta przedstawicieli środowiska filmowego twierdzi, że zetknęła się z molestowaniem seksualnym, a 4 na 10 osób doświadczyło lub było świadkiem niechcianych zachowań seksualnych – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Litewskiego Centrum Filmowego. W internetowym badaniu wzięło udział 119 respondentów.Z badania wynika, że 24 proc. ankietowanych przyznało, że zetknęło się z molestowaniem seksualnym, 14 proc. to świadkowie takich zachowań, choć sami ich bezpośrednio nie doświadczyli. 61 proc. zaprzeczyło, aby miało z takimi zachowaniami jakąkolwiek styczność. 

Jednocześnie 41 proc. badanych przyznało, że zetknęło się z niepożądanymi zachowaniami seksualnymi, takimi jak niechciane uściski, dotyk czy pocałunki, a także obraźliwymi komentarzami i żartami.

Najczęściej z molestowaniem seksualnym ankietowani spotykają się ze strony osób zajmujących wyższe od nich stanowiska. Z takimi przypadkami zetknęło się 71 respondentów. Kobiety są na takie zachowania narażone 3–6 razy częściej niż mężczyźni. W wysokiej „grupie ryzyka” są przede wszystkim osoby poniżej 30. roku i aktorzy (szczególnie aktorki).    

O większości przypadków molestowania lub niestosownych zachowań seksualnych osoby ich doświadczające nikogo nie informują, ponieważ nie wiedzą, do kogo mogłyby się zwrócić lub gdzie szukać pomocy.

Autorzy badania przyznają, że nie zostało ono przeprowadzone na reprezentatywnej grupie ankietowanych, dlatego nie należy wyciągać z niego pochopnych wniosków wobec całego środowiska filmowego. Z drugiej strony zaznaczają, że ich sondaż „ujawnia tendencje sugerujące, że jest to powszechny problem”.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Centrów Rozwoju Praw Człowieka i Równouprawnienia zostały przedstawione Litewskiemu Centrum Filmowemu, producentom i stowarzyszeniom zrzeszającym twórców filmowych.

Autorzy badania podkreślają potrzebę informowania, możliwość konsultacji, szkoleń i monitorowania sytuacji. Proponują także wprowadzenie zmian w przepisach. Ich zdaniem szczególnie ważne jest uwzględnienie środków służących rozpoznaniu i przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu w programach studiów Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru.

Na początku 2018 roku sieci społecznościowe na całym świecie obiegły wpisy oznaczone hasztagiem #metoo, w których kobiety publicznie przyznawały się do bycia wykorzystywanymi seksualnie lub doświadczania niepożądanych zachowań o charakterze seksualnym. Na Litwie oskarżenia padły wobec kilku przedstawicieli świata sztuki, w tym reżysera filmowego Šarūnasa Bartasa, ówczesnego dyrektora Teatru Juozasa Miltinisa w Poniewieżu Linasa Marijusa Zaikauskasa, reżysera teatralnego Jonasa Vaiktusa, a także byłych wykładowców Wileńskiej Akademii Sztuki Jonasa Gasiūnasa, Arvydasa Liepuoniusa i Gintautasa Trimakasa.

Na podstawie: 15min.lt, BNS