Sodra zebrała i wydała więcej


Siedziba Sodry, fot. wilnoteka.lt
Według wstępnych danych w roku 2012 podatnicy wpłacili do Sodry więcej niż planowano i więcej niż w roku 2011. Również Sodra wypłaciła więcej zasiłków niż było przewidziane. Ostateczny bilans - mimo deficytu w budżecie Sodry - wypadł lepiej niż oczekiwano.
Deficyt budżetu Sodry wyniósł w 2012 r. 1,913 mld litów, czyli o 492,1 mln mniej niż planowano i o 78,3 mln litów mniej niż w 2011 r. Wpływy do Sodry wyniosły w roku ubiegłym 11,56 mld litów, czyli o 3,8 procent więcej niż planowano na początku roku 2012. Wydatki Sodry stanowiły 13,473 mld litów i były o pół procenta niższe niż przewidziano.

O wzroście wpływów z podatku ubezpieczenia socjalnego zadecydowała zwiększona liczba osób ubezpieczonych - w roku 2012 było ich o 31,9 tys. więcej niż w roku 2011. Natomiast wzrost wydatków Sodry spowodowały wyższe świadczenia emerytalne, które w roku 2012 przywrócono do dawnego poziomu (w latach 2010-2011 zostały zmniejszone z powodu kryzysu).

Podatek ubezpieczenia zdrowotnego, kierowany do Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (Privalomasis sveikatos draudimo fondas), wyniósł w ubiegłym roku 2,59 mld litów - o 4,7 proc. więcej niż oczekiwano.

W roku 2013 planowane dochody Sodry wyniosą 9,679 mld litów, a wydatki 11,363 mld. Sumy te są mniejsze niż w latach ubiegłych, bo nie uwzględnia się w nich środków, które wpłyną do Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Na podstawie: BNS