Ślub w urzędzie czy w parku?


Fot. wilnoteka.lt
Dopiero od 2009 roku na Litwie istnieje możliwość organizowania ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w miejscu wybranym przez młodą parę. Przedtem śluby cywilne odbywały się wyłącznie w urzędach stanu cywilnego. Młode pary pobierają się w pałacach, parkach, na jachtach.
W 2013 roku na Litwie zarejestrowano 21 349 związków małżeńskich, w tym prawie 13 tys. w urzędach stanu cywilnego lub w miejscach wybranych przez młode pary. Pozostałe to śluby kościelne i małżeństwa zawarte za granicą.

Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że najczęściej ceremonii ślubnych poza urzędami stanu cywilnego chcą wilnianie. W 2013 roku 45 par pobrało się w wileńskim ratuszu, 22 pary w - pałacu w Werkach, 14 - w Ogrodzie Botanicznym w Kojranach.

Popularnością cieszą się również Troki. Młode pary składały sobie przysiegę małżeńską w Zatroczu i na jachtach pływających po trockich jeziorach. Pewna para w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trokach zgłosiła chęć pobrania się w trakcie lotu helikopterem nad zamkiem. Urzędnicy musieli jednak odmówić.

W rejonie wileńskim popularnym miejscem ceremonii zawierania małżeństw jest Park Europy.

Uroczystość poza urzędem stanu cywilnego jest droższa niż ceremonia w urzędzie. Opłata skarbowa za ceremonię w urzędzie wynosi 70 litów. Jeśli natomiast młoda para chce, aby kierownik urzędu stanu cywilnego przyjechał w wybrane miejsce, musi zapłacić 210 litów. 

Najwięcej ślubów odbywa się latem i wczesną jesienią. Popularnym dniem na zawarcie małżeństwa są walentynki. 14 lutego 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Wilna pobierze się prawie 30 par. 

Na podstawie: BNS, vilnius.lt