Skrócone procedury wizowe dla zagranicznych startupów


Fot. migracija.lrv.lt
Od 1 lipca Litwa będzie szybciej wydawała wizy dla zagranicznych przedsiębiorców zakładających w kraju startupy, informuje Ministerstwo Ekonomiki i Innowacji.
Dla obcokrajowców planujących założyć na Litwie startupy termin decyzji w sprawie wiz skróci się z 30 do 15 dni kalendarzowych, z kolei dla startupów zaproszonych do fuduszy kapitału podwyższonego ryzyka oraz funduszy z prywatnym kapitałem – z 30 do 5 dni.

Departament Migracji po dokonaniu oceny dokumentów agencji wspierania eksportu „Versli Lietuva” podejmie ostateczne decyzje w sprawie zezwolenia na tymczasowy pobyt na Litwie.

Realizowany od 2017 roku program „Startup Visa” stwarza obcokrajowcom możliwość szybszego i prostszego spełniania wszystkich procedur migracyjnych dotyczących wydania przez Departament Migracji zezwolenia. Celem niniejszego programu jest przyciągnięcie twórców startupów i ich inwestycji na Litwie oraz zapewnienie bardziej płynnych procedur ich przenoszenia.

W tym roku w ramach programu „Startup Visa” wpłynęło 101 wniosków, z których 31 zostało zatwierdzonych. Według bazy danych o startupach, na Litwie działa ich obecnie 612.  

Na podstawie: bns.lt